Schadelastbeheersing

Ziekte en uitval kunnen de gemoederen binnen een organisatie flink bezig houden. Primair een taak voor de HR-manager, maar ook voor een CFO een onderwerp om goed in de gaten te houden. Tweeënveertigste week meldingen, ARBO-contracten, reïntegratietrajecten. WIA, WGA, IVA… Zelf verzekeren of toch via het UWV?

Het is ingewikkelde materie waarvoor u uitstekend terecht kunt bij  Meijers Verzuim & WIA Support. Hier gaat het in alle gevallen om kostenreductie voor werkgevers en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Meijers Verzuim & WIA Support

Als onze relaties te maken krijgen met ziekte en uitval, dan biedt onze partner Meijers Verzuim & WIA support ondersteuning. De focus hierbij is steeds weer het beperken van de kosten voor werkgevers en het inzetten op duurzame inzetbaarheid van werknemers.

  • schade administratie richting verzekeraars
  • ondersteuning bij kostenbeperking van verzuim en instroom in de WIA
  • advies op dossierniveau vanaf week 13 of week 42 over interventies en andere maatregelen om de verzuimduur te beperken
  • controle of verzekeraars kosten van interventies (gedeeltelijk) kunnen vergoeden
  • advies over het aantekenen van bezwaar tegen WIA beschikkingen en het aanvragen van herbeoordelingen
  • ondersteuning bij de verplichtingen verbonden aan het WGA eigen risicodragerschap
  • aanvraag van premievrijstelling pensioen kan MVWS voor u oppakken

Meijers Vitaal

Eén loket voor preventie, begeleiding en verplichtingen bij verzuim & arbeidsongeschiktheid

Deze joint venture van Arbobutler en Meijers Verzuim & WIA Support is ontstaan vanuit de behoefte van werkgevers. Meijers Vitaal biedt duidelijk perspectief en helder overzicht in het grote veld van ziekte- en verzuimregels. Zij gaan verder dan de traditionele arbodienstverleners, het is de optimale combinatie. Meijers Vitaal stuurt op duurzame inzetbaarheid van (ex)werknemers, het liefst tot de AOW-leeftijd. En op het vergroten van het werkvermogen in organisaties. Door de inzet van Meijers Vitaal voldoen werkgevers aan wettelijke en polis verplichtingen.

Verwante artikelen

do 23 maart 2023

Overlijden Jacqueline Krijgsman, directeur en partner Meijers Credit

di 7 maart 2023

Wet Toekomst Pensioenen (WTP): de stand van zaken per maart 2023

ma 6 maart 2023

Langdurig zieke 60-plussers sneller aan de beurt bij UWV

Meer artikelen