Schadelastbeheersing

Ziekte en uitval kunnen de gemoederen binnen een organisatie flink bezig houden. Primair een taak voor de HR-manager, maar ook voor een CFO een onderwerp om goed in de gaten te houden. Tweeënveertigste week meldingen, ARBO-contracten, reïntegratietrajecten. WIA, WGA, IVA… Zelf verzekeren of toch via het UWV?

Het is ingewikkelde materie waarvoor u uitstekend terecht kunt bij  Meijers Verzuim & WIA Support. Hier gaat het in alle gevallen om kostenreductie voor werkgevers en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Meijers Verzuim & WIA Support

Als onze relaties te maken krijgen met ziekte en uitval, dan biedt onze partner Meijers Verzuim & WIA support ondersteuning. De focus hierbij is steeds weer het beperken van de kosten voor werkgevers en het inzetten op duurzame inzetbaarheid van werknemers.

  • schade administratie richting verzekeraars
  • ondersteuning bij kostenbeperking van verzuim en instroom in de WIA
  • advies op dossierniveau vanaf week 13 of week 42 over interventies en andere maatregelen om de verzuimduur te beperken
  • controle of verzekeraars kosten van interventies (gedeeltelijk) kunnen vergoeden
  • advies over het aantekenen van bezwaar tegen WIA beschikkingen en het aanvragen van herbeoordelingen
  • ondersteuning bij de verplichtingen verbonden aan het WGA eigen risicodragerschap
  • aanvraag van premievrijstelling pensioen kan MVWS voor u oppakken

Meijers Vitaal

Eén loket voor preventie, begeleiding en verplichtingen bij verzuim & arbeidsongeschiktheid

Deze joint venture van Arbobutler en Meijers Verzuim & WIA Support is ontstaan vanuit de behoefte van werkgevers. Meijers Vitaal biedt duidelijk perspectief en helder overzicht in het grote veld van ziekte- en verzuimregels. Zij gaan verder dan de traditionele arbodienstverleners, het is de optimale combinatie. Meijers Vitaal stuurt op duurzame inzetbaarheid van (ex)werknemers, het liefst tot de AOW-leeftijd. En op het vergroten van het werkvermogen in organisaties. Door de inzet van Meijers Vitaal voldoen werkgevers aan wettelijke en polis verplichtingen.

Verwante artikelen

di 9 juli 2024

Wat gaat er veranderen voor het nabestaandenpensioen door de Wet toekomst pensioenen (Wtp)?

ma 1 juli 2024

Persbericht: per 1 juli 2024 stapt Rewi Rambhadjan over naar Meijers

ma 17 juni 2024

Meijers stelt voor... de nieuwe Practice Leader Transport & Logistiek

Meer artikelen

Schade melden
menu
Contact