Technische verzekeringen

Het verzekeren van (complexe) risico’s van dynamische bouwprocessen

Of u nu aannemer, installatiebedrijf of opdrachtgever bent bij een bouwproject. De kans op schade is altijd aanwezig. Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schade aan aangrenzende gebouwen of letselschade aan een toevallige voorbijganger als gevolg van de werkzaamheden. Een Construction All Risk (CAR) verzekering is daarom onmisbaar.

Tijdens de bouwtermijn is voor bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouw en renovatie dekking voor materiele schade door van buiten komende onvoorziene schade, maar ook door bijvoorbeeld ontwerpfouten en gebrekkige materialen. Aansluitend kan de onderhoudstermijn worden meeverzekerd welke dekking biedt voor materiele schade waarvan de oorzaak is gelegen voor aanvang van de onderhoudstermijn, dus ook door ontwerpfouten.

Neem contact op

Waarom een CAR-verzekering?

Een project in de (aan)bouwfase kent nog meer technische risico’s dan een voltooid bouwwerk. Behalve schade door brand, storm en andere van buiten komende onheilen is er bijvoorbeeld een groter risico op diefstal of vandalisme, omdat de bouwplaats relatief gemakkelijk toegankelijk is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog niet wind- en waterdicht is. Daarnaast wordt de schade vaak veroorzaakt door fouten van de uitvoerende partijen zelf, zoals een uitvoerings-, ontwerp- of constructiefout, of door een gebrek in een materiaal. Bovendien kunnen bouwactiviteiten als heien, ontgraving- en bronbemaling schade veroorzaken in de omgeving. Al deze risico’s kunnen worden afgedekt door de CAR-verzekering.

Wie zijn verzekerd onder de CAR-verzekering?

Zowel de opdrachtgever (bedrijven, overheid of projectontwikkelaar) als de aannemer kan een CAR-verzekering afsluiten. Het grote voordeel is dat alle bij de bouw betrokken partijen meeverzekerd zijn, zodat in geval van schade geen discussie hoeft te ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de schade. De CAR-verzekering kan voor een specifiek project worden afgesloten, maar u kunt er ook voor kiezen een doorlopende CAR-verzekering af te sluiten. Dit is met name praktisch voor aannemers of opdrachtgevers die regelmatig of zelfs continu met bouwprojecten te maken hebben.

Wat dekt de CAR-verzekering?

De CAR-verzekering biedt een uitgebreide dekking en bestaat uit meerdere secties, waarvan alleen sectie I (het werk) verplicht is. De overige secties kunnen al naar gelang de behoefte gekozen worden. Hiermee is de CAR-verzekering perfect af te stemmen op alle relevante bouwrisico’s.

Sectie I; Het werk.
Tijdens bouw- en onderhoudstermijn is het werk verzekerd tegen materiële schade, verlies en vernietiging.

Sectie II; Aansprakelijkheid.
Deze sectie dekt de aansprakelijkheidsschade die voortvloeit uit de bouwactiviteiten op of nabij de bouwplaats.

Sectie III; Bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
Onder deze sectie is dekking voor schade aan bestaande gebouwen en eigendommen van de opdrachtgever, waarbij alleen een verband met de bouwactiviteiten vereist is. Opzichtschade is ook gedekt.

Sectie IV; Eigendommen van directie en personeel.
Deze sectie verzekert de persoonlijke eigendommen van personen die op de bouwplaats werkzaam zijn.

Sectie V; Gereedschappen, keten en loodsen.
Onder de sectie zijn verzekerd de gereedschappen, keten en loodsen die op de bouwplaats aanwezig zijn. Deze dekking wordt doorgaans alleen uitgenomen door en voor de verzekerde aannemer

Wat is de verzekeringstermijn van de CAR-verzekering?

Gedurende de gehele bouwperiode is het bouwproject verzekerd. Indien het project uitloopt, kan de verzekering verlengd worden tegen een aanvullende premie. Na de bouwperiode is de zogenoemde onderhoudstermijn meeverzekerd voor schade die pas in de onderhoudstermijn wordt ontdekt en waarvan de oorzaak voor de onderhoudstermijn ligt. Ook werkzaamheden die volgens bestek in de onderhoudstermijn worden uitgevoerd zijn dan nog verzekerd.

Waarom een technische verzekering via Meijers?

Bent u zich bewust van de risico’s die voorkomen bij bouwwerkzaamheden? Bij Meijers weten wij dat u veel tijd, geld en moeite steekt in het realiseren van uw bouwprojecten. Om de zakelijke risico’s te beperken die u loopt vanaf de start van uw bouwproject kunnen wij u bijstaan.

Bij Meijers hebben wij een ervaren team van technisch specialisten dat nauw samenwerkt met u om uw behoeften en risico’s te inventariseren en beter te begrijpen. Onze aanpak is gebaseerd op het opbouwen van sterke relaties. Door samen te werken met u, en uw diepgaande inzicht in uw bedrijf en vereisten, kunnen wij een technische verzekering vinden die past bij uw risico’s en behoeften.

Theo Groefsema, Senior Accountspecialist

Theo Groefsema, Senior Accountspecialist

Na twaalf jaar als schade-expert gewerkt te hebben, heb ik uitgebreide ervaring opgedaan in brand, (beroeps)aansprakelijkheid, bouwschades en CAR (Construction All Risks). Deze periode heeft mij een diepgaand begrip van de risico's in verschillende branches opgeleverd. In 2006 besloot ik mijn carrière een nieuwe wending te geven en stapte ik over naar acceptatie, specifiek als acceptant van CAR-verzekeringen bij verzekeraars. Sinds juni 2023 ben ik werkzaam als sluiter CAR-verzekeringen bij Meijers. Deze rol stelt me in staat om mijn uitgebreide kennis en ervaring optimaal te benutten. Hierdoor kan ik onze klanten voorzien van de best mogelijke dekking en advies. De verzekeringsbranche is voortdurend in ontwikkeling en ik zie een toekomst waarin we door middel van innovatie en maatwerk onze klanten nog beter kunnen beschermen tegen onvoorziene omstandigheden.

Bij Meijers streven we ernaar om proactief in te spelen op veranderende behoeften en risico’s, zodat onze relaties altijd kunnen rekenen op de beste dekking. Klanten kiezen voor Meijers vanwege onze korte lijnen en ons vermogen om maatwerk te leveren. We hebben een persoonlijke benadering. Dit stelt ons in staat om snel en effectief in te spelen op hun vragen en behoeften, waardoor we hen een uitstekende service kunnen bieden. Bij Meijers streven we er voortdurend naar om onze beloftes waar te maken en onze klanten de best mogelijke service te bieden. Met mijn achtergrond en toewijding ben ik ervan overtuigd dat we samen grote successen zullen behalen.

Jurgen Bronchel, Senior Accountspecialist

Jurgen Bronchel, Senior Accountspecialist

Ik ben een echte specialist. Werk al 35 jaar in de technische verzekeringen, dat is echt mijn ding. Met name het verzekeren van bouwwerkzaamheden in al zijn facetten. Dit kan op aflopende en op doorlopende basis. Daarnaast valt onder technische verzekeringen nog het verzekeren van machines/installaties, zonnepanelen, bodemsanering e.d. 

Ik krijg energie van klanten, van oplossingen, van bemiddelen. Geen enkel bouwproject is hetzelfde en vereist daardoor maatwerkoplossingen voor onze klanten. Het gaat erom dat we er echt voor de klant zijn. Dat is ons vak. Bij grote of moeilijke projecten zet ik altijd verzekeraar én klant bij elkaar aan tafel. Dat kweekt begrip en brengt passende oplossingen tot stand.

Theo Groefsema web
Jurgen Bronchel web2

di 9 juli 2024

Wat gaat er veranderen voor het nabestaandenpensioen door de Wet toekomst pensioenen (Wtp)?

ma 1 juli 2024

Persbericht: per 1 juli 2024 stapt Rewi Rambhadjan over naar Meijers

ma 17 juni 2024

Meijers stelt voor... de nieuwe Practice Leader Transport & Logistiek

vr 14 juni 2024

10 preventie maatregelen voor de opslag van EOS

Meer artikelen

Schade melden
menu
Contact