Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën

Het belang van de UBO

Net als u willen wij graag weten met wie wij zaken doen. Zo zijn wij wettelijk verplicht om van onze zakelijke klanten vast te leggen wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn.
Een UBO is een persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over een organisatie. Dit kunnen natuurlijk ook meerdere personen zijn.

Op de naar u toegezonden UBO verklaring staat hoe u de UBO van uw organisatie moet bepalen en welk percentage stemrecht, deelname of zeggenschap van toepassing is. Sommige verzekeraars hanteren hierin het wettelijk percentage van 25%, andere verzekeraars gaan uit van 50%. Kijkt u hier goed naar.

 

Q&A

Vragen?

Heeft u vragen over het cliëntenonderzoek of de UBO-verklaring? Neem dan contact op met onze Legal & Compliance Officer, Anneke Bogtstra. Zij helpt u graag verder.

020 504 26 37
a.bogtstra@meijers.nl