Het belang van de UBO

Net als u willen wij graag weten met wie wij zaken doen. Zo zijn wij wettelijk verplicht om van onze zakelijke klanten vast te leggen wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn.
Een UBO is een persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over een organisatie. Dit kunnen natuurlijk ook meerdere personen zijn.

Op de naar u toegezonden UBO verklaring staat hoe u de UBO van uw organisatie moet bepalen en welk percentage stemrecht, deelname of zeggenschap van toepassing is. Sommige verzekeraars hanteren hierin het wettelijk percentage van 25%, andere verzekeraars gaan uit van 50%. Kijkt u hier goed naar.

Vragen?

Heeft u vragen over het cliëntenonderzoek of de UBO-verklaring? Neem dan contact op met onze Legal & Compliance Officer.

Anneke Bogtstra: 020 504 26 37
a.bogtstra@meijers.nl

GEVOLGEN UITSPRAAK EUROPEES HOF INZAKE OPENBAARHEID UBO REGISTER:

  • Het UBO-register mag van het Hof van Justitie dus niet openbaar toegankelijk zijn voor het publiek, maar relaties moeten hun UBO nog steeds registreren.
  • Meijers moet ook nog steeds de UBO’s van hun relaties onderzoeken en wij hebben hierin een zelfstandige verplichting. Wij mogen ons niet baseren op de gegevens in het KvK register, maar moeten een eigen cliëntenonderzoek verrichten. Zie ook www.meijers.nl/ubo.

Inhoud uitspraak Europees Hof inzake openbaarheid UBO register

Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) heeft op 22 november een uitspraak gedaan over de openbaarheid van de gegevens in het UBO-register. De vraag die in deze uitspraak centraal stond, was of “de openbaarheid van het UBO-register strijdig was met de eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens”. Het HvJEU heeft geoordeeld dat het niet acceptabel is dat willekeurige leden van de bevolking (financiële) informatie over een UBO kunnen opvragen.

Gevolgen voor de Nederlandse situatie

Ook in Nederland is op grond van de anti-witwasrichtlijn geregeld dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie over UBO’s van rechtspersonen. Hoewel de uitspraak niet ziet op de Nederlandse situatie, heeft het wel aanleiding gegeven om ook hier te gaan kijken naar het verstrekken van informatie over UBO’s, zo schrijft minister Kaag van Financiën in haar kamerbrief. In reactie op deze uitspraak heeft zij de KvK verzocht voorlopig geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register te verzorgen. De KvK zal hier voorlopig uitvoering aan gegeven tot nadere besluitvorming. Minister Kaag heeft in haar reactie op deze uitspraak ook het volgende aangegeven “de uitspraak is overigens niet van invloed op de plicht voor juridische entiteiten om UBO’s te registreren en dit blijft dan ook van kracht”.

De uitspraak heeft geen invloed op de plicht van rechtspersonen om UBO’s te registreren

De uitspraak van het Hof heeft geen gevolgen voor de verplichting tot registratie van de UBO. Uiteindelijk begunstigden moeten zich nog steeds registreren, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan.

Het UBO-register mag van het Hof van Justitie dus niet openbaar toegankelijk zijn voor het publiek, maar relaties moeten hun UBO nog steeds registreren. Meijers moet ook nog steeds de UBO’s van hun relaties onderzoeken en wij hebben hierin een zelfstandige verplichting. Wij mogen ons niet baseren op de gegevens in het KvK register, maar moeten een eigen cliëntenonderzoek verrichten.

Meest gestelde UBO vragen:

Schade melden
menu
Contact