Meer artikelen

Gemeenten en bouwrisico's: waarom een eigen CAR-verzekering onmisbaar is

ma 25 maart 2024

Plannen voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van gemeentelijke eigendommen, zoals infrastructurele en bouwkundige werken, zijn allemaal redenen voor het vroegtijdig inschakelen van aannemers en/of installateurs in verschillende bouwsectoren. Bij dergelijke projecten is een aantal risico’s altijd aanwezig zoals bepaalde juridische, ontwerp- en/of uitvoeringsrisico's. Bij de identificatie van deze risico's, moet er ook worden bepaald welke maatregelen er noodzakelijk zijn. Kunnen risico’s worden vermeden, verminderd, overdragen of geaccepteerd? Welke gevolgen kan dit hebben op de voorwaarden van de opdrachten die u uitbesteedt? Wat is de impact hiervan op de gemeente zelf?

Impact van de werkzaamheden op de omgeving
Voor de start van de werkzaamheden is het belangrijk om de impact op de omgeving, bedrijven en burgers uitgebreid te inventariseren. Denk hierbij ook aan mogelijke omleidingen, geluidsoverlast, wijzigingen in bestemmingen of schade aan eigendommen. Het doel van de gemeente is om de overlast en het schaderisico zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Welke preventieve maatregelen kunt u, als de hierbij vaak direct betrokken gemeente, nemen? Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Leg bestaande gebreken aan woningen vast binnen de invloedsfeer van het werk.

Deze maatregel voorkomt weliswaar geen schade, maar de kans op discussie over een geclaimde schade wordt aanzienlijk kleiner.

  • Houd risico’s beheersbaar door een goede (trillings)monitoring te gebruiken tijdens de werkzaamheden.

Ondanks dat er voor aanvang van werkzaamheden zoveel mogelijk wordt gedaan om overlast te beperken, kan er altijd onvoorziene schade ontstaan. De ervaring leert dat de gemeente, vrijwel altijd mede aansprakelijk wordt gesteld voor (veronderstelde) schades. Daarover gaan wij graag met u vroegtijdig in gesprek.

Het voordeel van een eigen CAR-verzekering
Wanneer er tijdens of na het afronden van het project schade ontstaat, en de gemeente als opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, rijzen onder meer de volgende vragen: wie is er verantwoordelijk? Wie is er aansprakelijk? Wie betaalt de kosten? Bent u als gemeente voldoende ‘in control’?

Wanneer u een eigen CAR-verzekering heeft afgesloten, houdt u de regie in eigen handen. Zoals de behandeling van schadeclaims. Het voordeel is dat u uw eigen CAR-verzekering kunt aanspreken. Hierdoor bent u niet afhankelijk van de assurantiemakelaar of verzekeraar van de aannemer(s). Bouwprojecten worden niet altijd met één (hoofd)aannemer gecontracteerd. Er zijn meestal meerdere partijen betrokken die gelijktijdig of opeenvolgende werkzaamheden verrichten aan hetzelfde bouwproject. Het is voor de gemeente praktisch en wenselijk dat het betreffende project op één CAR-verzekering is verzekerd. Voor grote projecten is (soms) een aparte CAR-verzekering noodzakelijk, omdat deze niet altijd automatisch onder de doorlopende CAR-verzekering vallen. Dit lichten wij graag aan u toe.

Adviesrol van Meijers als uw verzekeringsmakelaar
Met Meijers als uw CAR-adviseur en verzekeringsmakelaar leert u, als gemeente, uw specifieke risico’s goed kennen en op de lange termijn steeds beter overzien. Als ervaren CAR-specialist is het ons streven om vroegtijdig betrokken te zijn bij uw voorgenomen bouwprojecten om tijdig de beste verzekeringsoplossing te realiseren. Onze professionele advisering in de aanloop naar uw bouwprojecten en passende verzekeringsoplossing vormt een essentieel onderdeel van de totale investering en risicobeheersing in uw bouwprojecten. Uiteindelijk gaat het om het creëren van méér zekerheid en continuïteit van uw gemeentelijke bouwprojecten. Maatwerk is daarbij steeds vaker noodzakelijk. De CAR-specialisten van Meijers leveren graag een deskundige bijdrage aan de voorbereiding en aan het vinden van de juiste oplossing voor elk uniek project.

Vragen?
Vraag vrijblijvend advies op bij de specialisten van Meijers via info@meijers.nl of bel 020 6420524.

Tag: Gemeenten

Schade melden
menu
Contact