Meer artikelen

Zonnepanelen: opruimingskosten bij brandschade

wo 2 november 2022

Goede installatie én bevestiging van zonnepanelen op gebouwen is een absolute must. En bovendien een vereiste van verzekeraars. Stel dat zonnepanelen toch in brand gaan? Dan kunnen glasdeeltjes met de rook worden meegevoerd en tot wel tien kilometer ver neerdalen. Is er voor het gebouw in kwestie een schadeverzekering afgesloten? Dan is het opruimen van glasdeeltjes op eigen terrein gedekt onder ‘opruimkosten’. Afhankelijk van de afgesloten polis geldt dit ook voor opruimkosten buiten het eigen perceel.

Onder opruimingskosten verstaan verzekeraars de kosten om beschadigde delen van het bedrijfsgebouw op te ruimen. Hieronder vallen het afbreken, wegruimen en afvoeren van beschadigde delen van het bedrijfsgebouw. Belangrijk in geval van gevallen zonnepanelen en neergedaalde glasdeeltjes: de zonnepanelen moeten verzekerd zijn, inclusief opruimingskosten. Meestal is er dekking voor opruimingskosten tot 10 procent van het verzekerd bedrag, eventueel tot een bepaald maximum. Afhankelijk van de voorwaarden is er in de meeste gevallen sprake van dekking op het risicoadres zelf en alle percelen daarbuiten. Omdat bij brand glasdeeltjes via de rook ver weg kunnen neerdalen is dit laatste een belangrijk aandachtspunt bij het sluiten van een verzekering.

Let op als huurder zonnepanelen plaatst!

Bent u eigenaar van een commercieel vastgoedcomplex? En heeft u uw huurder toestemming gegeven om op eigen kosten zonnepanelen op het complex te plaatsen? Geef dit dan aan ons door. Hoewel u niet de eigenaar van de zonnepanelen bent, kunnen wij dan regelen dat schade als gevolg van het zonnesysteem wordt meeverzekerd in uw opstal-/gebouwenverzekering.

Meer lezen over risicomanagement in bouw en vastgoed? 

Lees BUILD

Schade melden
menu
Contact