Meer artikelen

Voorkom brand bij zonnestroominstallaties met SCIOS Scope 12

vr 25 augustus 2023

De laatste tijd ontvangen wij steeds vaker meldingen over branden, met name bij zonnestroom-installaties (ook wel zonnepanelen of PV-installatie). Zonnestroominstallaties zijn enorm populair en draagt bij aan de duurzaamheid van uw bedrijf. Hierbij is wél goed onderhoud vereist. Sinds 2020 bestaat de SCIOS Scope 12, een certificatie-regeling die zich specifiek richt op de inspectie van zonnestroominstallaties. De regeling is ontwikkeld om de kans op brand als gevolg van onjuist geïnstalleerde zonnestroominstallaties te verkleinen. De Scope 12 inspectie is nog niet wettelijk verplicht, maar in de praktijk gaan alle verzekeringsmaatschappijen een SCOPE 12 inspectie eisen na oplevering van de zonnestroominstallatie. Als ondernemer wilt u zich op de toekomst richten en risico’s verkleinen. De afdeling Risk Engineering van Meijers legt u uit, hoe u met gebruik van deze inspectiemethodiek uw risico’s minimaliseert.

Wat is een SCIOS Scope 12 keuring?
SCIOS is een organisatie (stichting) die certificatieschema’s maakt en beheert. Het doel van deze certificeringsregeling is het waarborgen van kwaliteit en dus veiligheid. De norm sinds 2020 voor zonnestroominstallaties is de SCIOS Scope 12-keuring. Dit is een inspectie door een SCIOS gecertificeerde inspecteur, die kijkt naar brandrisico's en de elektrische veiligheid van de zonnestroominstallatie. Van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). Meijers raadt u aan om deze keuring eens in de vijf jaar te laten uitvoeren.

Verplichting door verzekeraars sinds 1 januari 2023
Alle verzekeraars stellen de Scope 12 keuring al vanaf 1 januari 2023 verplicht of per de eerstvolgende contractvervaldatum. Dit staat meestal opgenomen in de polisvoorwaarden voor de opstalverzekering bij 50 of méér zonnepanelen op een gebouw.

Werk alleen met gecertificeerde bedrijven en gekwalificeerde installateurs
Op bijna alle brand- (en bedrijfsschade) polissen is een vorm van een elektrische keuring clausule opgenomen, om de veiligheid nog beter te waarborgen. Ook maakt een SCIOS SCOPE 12 gekeurde zonnestroominstallatie (en dus de verzekeringsaanvraag) bij verzekeraars een grotere kans om te worden geaccepteerd. Ga vooral direct aan tafel met een verzekeringsspecialist vóórafgaand aan uw aanvraag voor de aanleg van uw zonnepanelen. Voer een Scope 12 keuring enkel uit door een SCIOS gecertificeerd bedrijf, dan bent u verzekerd van een veilige zonnestroominstallatie. Op zoek naar een gecertificeerd bedrijf? Deze kunt u hier opzoeken.

Overige preventietips om zonnepanelen veilig te houden:

  • Check met een bouwkundig constructeur of het dak geschikt is voor belasting zonnepanelen.
  • Sluit zonnepanelen aan op een aparte groep in de meterkast.
  • Voer de SCIOS Scope 12 installatiekeuring ééns per vijf jaar uit, tenzij verzekeraar anders wil.
  • Bij veel slagschaduw op de panelen, installeer optimizers om de opbrengst te optimaliseren.
  • Controleer de panelen op vervuiling. Dit heeft invloed op de opbrengst van de panelen en kan, afhankelijk van het type vervuiling, invloed hebben op het brandrisico.
  • Zorg voor onbrandbare dakisolatie. Vooral in-daksystemen, waarbij de zonnepanelen het dak vervangen, zijn kwetsbaar. Omdat de isolatie meestal vlak onder de zonnepanelen is aangebracht, is er weinig luchtcirculatie. Dit maakt het isolatiemateriaal heet en dus brandgevaarlijk.
  • Controleer na storm en bliksem altijd de zonnepanelen op verschuivingen of breuk.
  • Controleer het dak regelmatig op aanwezigheid van vogelnesten.
  • Plaats de connectoren in kabelgoten en laat deze niet los op het dak liggen.

Meijers is door de technische kennis op het gebied van Risk Engineering de uitgelezen gesprekspartner en adviseur om risico’s te inventariseren. Wij kunnen samen met u het risicoprofiel van uw bedrijf verbeteren. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Eelko van den Hooff of Pascal Saura.

Tags: Zonnepanelen, Risk Engineering

Schade melden
menu
Contact