Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Leegstand van vastgoed: welke risico's loopt u?

wo 29 september 2021

Door de toenemende leegstand van panden in combinatie met de situatie op de woningmarkt, bestaat een hoger risico op het kraken van panden. Wat betekent dat voor uw gebouwenverzekering?

Als een bedrijfsgebouw gekraakt wordt, buiten gebruik is of leeg komt te staan, is er sprake van een risicowijziging. In dit geval dient u de verzekeraar hiervan binnen bepaalde termijn op de hoogte te brengen. Niet iedere verzekeraar is namelijk bereid om de verzekering bij leegstand voort te zetten. De verzekeraar heeft dan de mogelijkheid de premie en/of voorwaarden aan te passen of de verzekering op te zeggen. Daarnaast kunnen een verhoogd eigen risico of aanvullende eisen voor veiligheidsmaatregelen gelden.

Wat gebeurt er bij schade?
Als uw gebouw totaal verloren gaat, zal bij herbouw de herbouwwaarde worden vergoed. Voor gebouwen die ter verkoop staan aangeboden, langer dan 9 maanden buiten gebruik zijn of leegstaan, of langer dan drie maanden gekraakt zijn, wordt uitgegaan van de verkoopwaarde.

Dit kan natuurlijk grote gevolgen hebben. Voorkom daarom verrassingen en geef dit soort wijzigingen op tijd aan ons door. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Tags: commercieel vastgoed, schadeverzekeringen