Meer artikelen

Er is nog niets akkoord aan het pensioenakkoord

do 11 november 2021

In juli 2020 hebben vakbonden en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Het woord ‘akkoord’ mag hier tussen aanhalingstekens staan, het gaat echt om de hoofdlijnen. De hete hangijzers hangen nog vol in het vuur en het echte akkoord tussen de sociale partners is verre van gesloten.

De wens was om het nieuwe stelsel in te laten gaan per 1-1-2022. In mei 2021 is besloten om dit een jaar uit te stellen. Meijers vraagt zich af of 1-1-2023 wel haalbaar is en of er van uitstel geen afstel komt?

Intussen is de urgentie van de nieuwe regeling -voor met name de vakbonden- substantieel afgenomen. Hun grootste belang was namelijk om kortingen op de pensioenen te voorkomen. Inmiddels zijn de dekkingsgraden van de belangrijkste pensioenfondsen door de oplopende rente en het goede beursjaar van 2021 weer boven de 100%. De dreigende kortingen lijken hiermee van de baan.

Uiteraard neemt Meijers de contouren van het pensioenakkoord mee in onze advisering. Alleen is het (nog) niet verstandig om nu al grote wijzigingen in uw pensioenregeling door te voeren. Een regeling die aansluit bij de contouren van het pensioenakkoord brengt namelijk compensatievraagstukken met zich mee. Gezien de bestaande onzekerheid is het nu niet opportuun om al compensatieafspraken te maken met uw werknemers. Voor nieuwe pensioenregelingen ligt dit uiteraard anders.

Als uw pensioencontract per 31-12-2021 afloopt, dan zijn wij al samen in gesprek. Heeft u een nieuwe pensioenregeling/pensioencontract nodig in 2023? Bijvoorbeeld door een aflopend contract? Dan starten wij begin volgend jaar het traject. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht, we helpen u graag verder.

U kunt hiervoor contact opnemen met Laurens Drooger, l.drooger@meijers.nl of 020 504 27 09. 

Tags: Pensioen, Employee benefits