Meer artikelen

Duurzame Inzetbaarheid: de toegevoegde waarde van een gezonde organisatie

vr 3 maart 2023

Duurzame Inzetbaarheid (DI) wordt vaak gezien als een containerbegrip, maar waar hebben we het nu concreet over? DI gaat over het bevorderen van de gezondheid, het werkplezier en de prestaties van uw werknemers op de lange termijn. Het doel is om werknemers te ondersteunen bij het vinden van een balans tussen werk en privé. Ook gaat DI over het uitvoeren van werk op een veilige en gezonde manier. Bedrijven en organisaties kunnen DI bevorderen door te zorgen voor een optimale werkomgeving, goede arbeidsomstandigheden en een gezonde work-lifebalance. Ook groei en persoonlijke ontwikkeling van werknemers horen daar natuurlijk bij. Duurzaam inzetbare werknemers doen hun werk met energie (vitaliteit), kunnen het werk fysiek en mentaal aan (inzetbaarheid/werkvermogen) en voeren hun taken nu én in de toekomst adequaat uit. Maar er is meer: DI draagt ook bij aan de winstgevendheid van uw bedrijf of organisatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid werknemer en werkgever
DI is tweeledig: het vraagt om zowel verantwoordelijkheid van medewerkers als die van werkgevers. Verantwoordelijk zijn klinkt wellicht wat zwaar, elkaar helpen klinkt misschien beter. Een wisselwerking dus. Werknemers zijn verantwoordelijk voor een gezonde leef- en werkstijl, voor de wens om te leren en te ontwikkelen én voor persoonlijk leiderschap. Aan de andere kant zorgt de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden, loopbaanbegeleiding, leiderschap en uiteraard een fijne organisatiecultuur. Kortom: alles draait om gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Inzicht en overzicht
Als uw medewerkers bevlogen zijn, hebben ze energie (vitaliteit) en zijn ze betrokken en gemotiveerd in hun werk (toewijding). Om werkvermogen structureel op niveau te houden, is het belangrijk dat u inzicht en overzicht heeft over wat er speelt bij uw medewerkers. Voert u op regelmatige basis gesprekken met uw mensen? En hoe wordt u als leidinggevende ondersteund? Heeft u voldoende tijd en ruimte voor het voeren van gesprekken? En heeft u de juiste tools in handen?

Actueel thema
De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking stijgt tot 2039 (bron: CBS). De uitdaging is om medewerkers vitaal hun pensioen te laten halen, zodat ze ook daarna nog actief meedoen in de maatschappij. Sommige sectoren hebben last van krapte, andere zien de effecten van digitalisering of robotisering. Daarom is het belangrijk om in te spelen op veranderingen en trends.

Er is nog een aanleiding om van DI een speerpunt in uw organisatie te maken: de Corporate Sustainability Reporting Directive (bron: CSRD). Volgens deze nieuwe, Europese richtlijn zijn vanaf het boekjaar 2024 steeds meer organisaties verplicht om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. In specifieke gevallen mogelijk zelfs al eerder (bron: CSRD). Onze DI-jaarrekening kan zorgen voor relevante input voor uw CSRD rapportage.

Goed werkgeverschap, resultaat en waarde
Goed werkgeverschap maakt een organisatie aantrekkelijk en verbetert de concurrentiepositie. Het heeft zowel impact op de productiviteit van uw medewerkers als op hun betrokkenheid en loyaliteit. Tegelijkertijd zorgt investeren in DI voor een lager verzuimpercentage en tevreden medewerkers. Kortom: goed zorgen voor uw medewerkers is de investering meer dan waard.

Meer weten? Wij denken graag met u mee!  DI@meijersvitaal.nl 

Tags: Meijers Vitaal, Employee benefits

Schade melden
menu
Contact