Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Doorbraak in pensioenakkoord

do 18 juni 2020

Op 12 juni 2020 hebben sociale partners en het kabinet overeenstemming bereikt over het nieuwe pensioenstelsel.  Wat dit precies inhoudt, delen we graag met u. Op hoofdlijnen constateren wij de volgende ontwikkelingen:

  • Het nieuwe pensioenstelsel gaat in per 1-1-2022 met een overgangstermijn tot 1-1-2026. Daarbij wordt het uitgangspunt dat iedereen een vaste, gelijkblijvende premie krijgt. Een (fiscaal) maximaal percentage van 33% wordt op dit moment genoemd. Waarschijnlijk te herzien om de vijf jaar.
  • Bij pensioenfondsen gaat de oude vertrouwde middelloonregeling op de schop en garanties worden ingeruild voor fluctuerende pensioenen. Het omzetten van oude (garantie)rechten naar het nieuwe systeem blijft juridisch omstreden, maar in beginsel worden de rechten omgezet.
  • Bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn stijgende premiestaffels na 2022 niet meer toegestaan voor nieuwe deelnemers. Voor iedereen die ná 2022 pensioen opbouwt, geldt een gelijkblijvend premiepercentage. Voor bestaande deelnemers blijven de stijgende premiestaffels voor nu gehandhaafd. Dit onderscheid in opbouwmogelijkheden tussen zittende en nieuwe deelnemers kan leiden tot ongelijke behandeling, complexiteit in de uitvoering en beperkingen in arbeidsmobiliteit. Heeft u als werkgever op dit moment een stijgende premiestaffel in uw pensioenregeling? Dan moet u dus vóór 2022 deze regeling aanpassen. Bij deze regelingswijziging komt een uitdagend vraagstuk kijken over compensatie voor de bestaande (en oudere) werknemers.
  • In juni staat de achterbanraadpleging van de werknemers- en werkgeversorganisatie op de agenda. Daarna dient minister Koolmees de plannen in bij de Tweede Kamer. In 2021 vindt de parlementaire behandeling plaats.

Een korte samenvatting van wat er verandert in de toekomst. De vele details en (technische) aspecten moeten nog uitkristalliseren. Heeft u uw pensioenregeling via Meijers afgesloten? Geen paniek, Meijers volgt de ontwikkelingen van het pensioenakkoord op de voet en wij zullen u straks assisteren bij deze pensioentransitie. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor vragen.

Tags: Employee benefits, Pensioen