Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Averij grosse: wat als het slechtste scenario werkelijkheid wordt?

ma 2 mei 2022

Het nieuws over de Ever Given, gestrand in het Suez kanaal, zit nog vers in ons geheugen. Het laat zien dat ook tijdens transport van uw goederen er van alles kan gebeuren. Een vastgelopen schip, brand aan boord, een motorprobleem of omgeslagen lading. Het gebeurt niet vaak, maar als het slechtste scenario zich voordoet, levert dit vaak forse schade op. Als in een zeer ernstige situatie door de rederij kosten worden gemaakt om schip en lading te redden, kan een Averij Grosse verklaard worden. Daar komt veel bij kijken. Denk aan kosten bepalen, verliezen vaststellen en belanghebbenden identificeren. Wat voor beroep kunt u dan doen op uw transportverzekering? En wat houdt Averij Grosse precies in?

Wat is Averij Grosse?

Bij een ernstige situatie tijdens transport over water, met direct dreigend gevaar voor schip en of lading, roept de rederij een Averij Grosse uit. Dat is de juridische term om aan te geven dat er een noodsituatie is ontstaan waarbij de rederij kosten maakt ter behoud van schip en lading. In dat geval verdeelt de aangestelde Average Adjuster de kosten die nodig zijn om het schip en de lading te redden pro rata over de betrokken partijen. Denk hierbij aan de scheepseigenaar, maar ook de ladingbelanghebbenden. Het begrip Averij Grosse is vroeger ontstaan toen het voor de kwalitatief mindere schepen nog zeer risicovol was om goederen over water te transporteren. Zeetransport werd dus beschouwd als een gezamenlijk avontuur van reders én eigenaren van de lading. Dat idee is vandaag de dag nog steeds actueel.

Belang van een transportverzekering

Uw dekking voor goederen tijdens transport begint altijd bij een transportpolis. Deze basisverzekering dekt materiele schade of verlies van het verzekerde product door een van buitenkomend onheil.

Het voordeel van een Meijers Transportverzekering is dat Averij Grosse kosten, die gemaakt worden ter behoud van schip en lading, altijd zijn gedekt. Daarnaast is het mogelijk om diverse andere kosten te verzekeren, zoals extra kosten voor het doorzenden van de verzekerde goederen na onderbreking van de verzekerde reis.

Welke gevolgen van Averij Grosse zijn niet verzekerd op uw transportverzekering?

Als de lading te laat aankomt op bestemming door Averij Grosse, dan is dit niet gedekt op uw transportverzekering. Vertragingsschade is nooit gedekt en valt als gevolgschade onder het ondernemersrisico.

Vragen?

Behoefte aan een second opinion? Of wilt u weten of uw transportverzekering voldoende dekking biedt in het geval van een Averij Grosse? Neem dan contact op met Marcel Grondman, Senior Practice Leader Transport & Logistiek, via m.grondman@meijers.nl of bel 020 504 2776.