Savamitt verzekering

De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering 
In de cao SAVAMITT is tussen werkgevers- en werknemersorganisaties een aanvullende voorziening bij arbeidsongeschiktheid afgesproken: de  zogenaamde WGA Hiaatverzekering Uitgebreid . Vanaf 1 januari 2023 hebben cao-partijen hiervoor een mantelovereenkomst afgesproken met Meijers. Hierdoor kunt u:

  • tegen een gunstige premie de verzekering afsluiten
  • goede ondersteuning krijgen van Meijers Vitaal
    • als werknemers langdurig ziek zijn
    • als werknemers in de WGA zijn ingestroomd

Verzekering direct aanvragen

vul het aanvraagformulier in

Of wilt u meer informatie over de SAVAMITT-verzekering?

 een gesprek aanvragen met Meijers

Wat is er verzekerd?
Is een werknemer na twee jaar ziekte nog niet hersteld? En beoordeelt UWV deze werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan gaat deze werknemer een WIA-uitkering ontvangen. De WIA bestaat uit 2 regelingen:

  1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
  2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

De WGA Hiaatverzekering Uitgebreid vult de wettelijke WGA uitkering (en inkomsten uit arbeid en/of WW-uitkering) aan tot minimaal 70% van het verzekerde loon. Begrensd door het maximale SV loon: €66.956 voor 2023.

Ontvangt een werknemer een 'WGA 80%-100%' uitkering? Dan wordt de WGA-uitkering tot minimaal 75% aangevuld. Dit geldt ook als een werknemer 35%-80% arbeidsongeschikt is en zijn/haar restverdiencapaciteit voor minimaal 50% invult. De uitkeringen worden jaarlijks geïndexeerd met dezelfde index als de WIA (maximaal 3% per jaar).

Documenten 

/ Bekijk hier de polisvoorwaarden 

/ Download hier het aanvraagformulier

 / Bekijk hier de werknemersbrochure

 

/ Bekijk hier de cao Savamitt

/ Bekijk hier de werkgeversbrochure

Laurens Drooger, Directeur Employee Benefits

Laurens Drooger, Directeur Employee Benefits

Meijers is een bedrijf dat zich echt probeert te verplaatsen in de klant. Voor werkgevers is een tevreden medewerker die goed in zijn vel zit erg belangrijk. Want dát zorgt voor meer productiviteit en klanttevredenheid. In dit brede speelveld adviseren en ondersteunen wij de werkgever bij het inrichten van arbeidsvoorwaarden, het inkopen van verzekeringen en het ondersteunen bij dienstverlening rondom inzetbaarheid. Dit doen we met een bevlogen EB team dat zich continu blijft verbeteren in kennis en vaardigheden. Het kenmerkt ons dat we het heel leuk vinden om complexe materie simpel te maken, zeker in de combinatie van financiële, juridische en menselijke aspecten. In onze dienstverlening staan we voor een efficiënt proces voor alle partijen. Klanten waarderen onze persoonlijke aandacht, hoogwaardig advies, ontzorging en goede aanvullende diensten.

Judith Labree, Manager WIA-dienstverlening en Duurzame Inzetbaarheid

Judith Labree, Manager WIA-dienstverlening en Duurzame Inzetbaarheid

Binnen Meijers Vitaal bieden wij dienstverlening over de gehele breedte van Sociale Zekerheid. Wij houden ons bezig met het beheersen van risico’s bij verzuim en WIA-instroom. Ook ondersteunen wij werkgevers actief op het gebied van preventie en het duurzaam inzetbaar houden van alle medewerkers. Ons doel is om aan langdurige relaties met klanten en verzekeraars te bouwen. Het vakgebied is altijd in beweging. Deze onderdelen maken mijn werk uitdagend, interessant en persoonlijk.

 

Erik van Dijk, Schadespecialist

Erik van Dijk, Schadespecialist

Ik haal mijn drive uit het prettige en persoonlijke contact met mijn relaties en de gemoedelijke werksfeer op mijn afdeling Employee Benefits. Ik zet mij daarom voor de volle 100 procent in voor mijn relaties. Het schakelen met relaties, verzekeraars en collega's over lopende zaken. Het verzorgen van een goede administratie van langdurige uitkeringen (WIA- of Ziektewetuitkering) vind ik het leukste aan mijn werk. Bij Meijers denken we altijd oplossingsgericht. Werkzaamheden worden snel en zorgvuldig afgehandeld. Heeft een relatie een probleem met een dossier? Dat lossen we graag op en zorgen ervoor dat het in de toekomst niet meer voorkomt.

Brenda Bouwhuis, Teamleider Volmacht Employee Benefits

Brenda Bouwhuis, Teamleider Volmacht Employee Benefits

Meijers is een echt familiebedrijf waarbij relaties centraal staan. Wij kijken niet alleen naar het afsluiten van verzekeringen maar naar het totaalpakket. Hoe ontzorgen wij onze relaties en helpen wij hen met de risico’s die ertoe doen? Deze manier van werken maakt onze dagelijkse praktijk heel divers. Meijers biedt de ruimte aan medewerkers om zich persoonlijk te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Ook proces- en systeemverbetering staat hoog op de prioriteitenlijst. Hierdoor ben ik nooit uitgeleerd en vind ik mijn werk uitdagend en leuk.

Jeffrey van Gils, Teamleider Employee Benefits

Jeffrey van Gils, Teamleider Employee Benefits

Inmiddels ben ik ruim 14 jaar actief in deze branche. Met mijn kennis en ervaring voorzie ik relaties dagelijks van advies in de breedste zin van het woord. Van begeleiding bij complexe materie over langdurige arbeidsongeschiktheid tot het ondersteunen bij claims. Als Specialist Employee Benefits heb je veel persoonlijk contact met relaties, collega’s en verzekeraars. Je bent een spil tussen meerdere partijen waarbij klantgerichtheid voorop staat. Kennis overbrengen en het juiste advies vormen is mijn dagelijkse drijfveer. Wij zijn hierin ook heel succesvol bij onze internationale klanten, mede dankzij ons lidmaatschap van het Worldwide Broker Network (WBN).

Laurens Drooger web
Judith Labree web
Erik van Dijk web
brenda
Jeffrey van Gils web

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud van de verzekering?

Neem dan contact op met Hans van Uitert, h.vanuitert@meijers.nl 020-5042789

 Overige vragen

Heeft u vragen over administratie, nota’s, ziekmeldingen, mijnmeijers.nl?

Neem dan contact op via savamitt@meijers.nl,  020-8008300

Over Meijers
Ons familiebedrijf is in bijna een halve eeuw uitgegroeid tot een van de grootste onafhankelijke assurantiemakelaars van Nederland. Meer dan 375 specialisten op het gebied van preventie, beheersing en financiering van risico’s zorgen er samen voor dat onze klanten zeker verder kunnen.

Alles draait om continuïteit. Onze belangrijkste expertise-gebieden zijn schadeverzekeringen, employee benefits en advies op maat. 

 

Schade melden
menu
Contact