Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Terugkeerpremie Ziektewet voor middelgrote en grote werkgevers stijgt

wo 8 juni 2022

De Ziektewet voorziet in een uitkering wanneer medewerkers ziek uit dienst gaan. Standaard worden de uitkeringen betaald vanuit het UWV waarbij je premie betaalt aan de Belastingdienst. Als eigenrisicodrager betaal je geen premie en betaal je zelf eventuele uitkeringen van Ziektewetinstromers. Overweeg je om terug te keren naar het publieke stelsel? Dan kan dit vanaf 1 januari 2023 nog wel eens financieel nadelig zijn. De terugkeerpremie Ziektewet stijgt namelijk.

De Ziektewet nog eens uitgelegd
Je probeert te voorkomen dat je medewerkers ziek uit dienst gaan, maar toch gebeurt dit vaker dan we zouden willen. Wanneer een contract bijvoorbeeld afloopt als iemand ziek is. Of wanneer een ex-werknemer binnen vier weken na uit dienst datum ziek wordt. Het stelsel waarin iedereen een Ziektewet premie betaalt aan de Belastingdienst, noemen we het publieke stelsel. Het is ook mogelijk om uit het publieke stelsel te stappen en zelf eventuele uitkeringen van Ziektewet instromers te betalen. Dit noem je eigenrisicodragen. Met het eigenrisicodragen houd je meer grip op de individuele schadelast.

Het eigenrisicodragerschap Ziektewet beëindigen
Er zijn twee momenten in het jaar om als eigenrisicodrager terug te keren naar het UWV. Dit kan op 1 januari en op 1 juli, maar moet vóór 1 april of vóór 1 juli bij de Belastingdienst zijn doorgegeven. Bij terugkeer naar het UWV kan er in de eerst volgende 3 jaren geen switch worden gemaakt om weer eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.

Stijging terugkeerpremie Ziektewet
Wanneer je kiest om terug te keren naar het UWV komt de terugkeerpremie Ziektewet in beeld. Dit is de Ziektewetpremie die je afdraagt aan de Belastingdienst. De methode voor het bepalen van de Ziekewetpremie wijzigt voor (middel)grote werkgevers die terugkeren op, of na 1 januari 2023.

Huidige situatie tot 1 juli 2022
Wanneer je als (middel)grote werkgever terugkeert naar het UWV, betaal je in de eerste 2 jaren van terugkeer de helft van de sectorpremie. In de jaren daarna wordt de Ziektewetpremie op de individuele Ziektewet instroom gebaseerd. Kleine werkgevers betalen altijd de sectorpremie bij het UWV.

Nieuwe situatie vanaf 1 januari 2023
Wanneer je als een (middel)grote werkgever terugkeert naar het UWV, betaal je in de eerste 2 jaren van terugkeer de volledige Ziektewet sectorpremie. In de daarop volgende jaren wordt de Ziektewetpremie op de individuele ziektewetinstroom gebaseerd.

Overgangsperiode
Er geldt een overgangsperiode voor werkgevers die op 1 januari 2023 terugkeren naar het UWV. In 2023 wordt nog de helft van de sectorpremie betaald. Op 1 januari 2024 wordt de volledige sectorpremie in rekening gebracht. Voor kleine werkgevers verandert er niets.

Wat betekent de wijziging voor u?
Door de stijgende terugkeerpremie op 1 januari 2024, verwachten wij dat het minder interessant wordt om als eigenrisicodrager voor de Ziektewet terug te keren naar het UWV.

Vragen?
Heeft u vragen over wat dit voor uw organisatie betekent? Neem dan gerust contact met ons op. We kijken graag met u mee.