Meer artikelen

Wijzigingen in wetgeving in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

ma 27 februari 2023

Gezondere werknemers door de RI&E

Bedrijven die mensen in dienst hebben (meer dan 40 uur), zijn volgens de Arbowet verplicht om risico’s te inventariseren en een RI&E te hebben. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie geeft inzicht in hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor werknemers. De Nederlandse Arbeidsinspectie van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op ongezonde of onveilige situaties en kan handhaven. Maar een RI&E draait vooral om veiligheid, werkplezier, productiviteit, gezondheid en verzuimpreventie. Dus minder uitval, hogere productiviteit en gelukkigere werknemers. Helaas wordt de RI&E vaak nog gezien als een verplicht “afvinklijstje” terwijl u de RI&E juist kan inzetten gebruikt om uw organisatie te verbeteren.

Belangrijke criteria waaraan een RI&E moet voldoen:
Vanaf 1 juli 2022 zijn er een paar zaken gewijzigd in de wetgeving over de RI&E. Het doel hiervan is om de veiligheid op de werkvloer nog beter te waarborgen.

 • maak gebruik van de meest actuele wetenschappelijke inzichten.
 • verwerk maatschappelijke en organisatorische actualiteiten. Bijvoorbeeld als uw werksituatie in uw bedrijf is veranderd sinds corona. Het is van belang om de RI&E aan te vullen met actuele risico’s en maatregelen die u daarvoor heeft getroffen. Neem ook de risico’s in het plan op die voortkomen uit nieuwe situaties, zoals bijvoorbeeld risico’s van thuiswerken.

Nieuw vanaf 1 juli 2022:

 1. Benoem oorzaken
  In de nieuwe RI&E moet u niet alleen de risico's en genomen maatregelen noemen, maar ook de onderliggende oorzaak van elk risico. Juist om te voorkomen dat de RI&E een afvinklijst met symptomen wordt.
 2. Effectiviteit van maatregelen beoordelen
  Een plan van aanpak is niet voldoende. Beoordeel ook de effectiviteit van de genomen maatregelen. Bijvoorbeeld tijdens interne audits of verschillende meetmomenten.
 3. Andere eisen voor kerndeskundigen 
  Een gecertificeerde Arbo-kerndeskundige moet de RI&E toeten. Dit kan een veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige of BIG-geregistreerde bedrijfsarts zijn.
 4. Aangepast certificeringsschema voor kerndeskundigen – onderscheid systeemtoets & scopetoets
  Er is een nieuw certificeringsschema met een tweedeling bij de toetsing van de RI&E. Vanaf 1 juli 2022 bestaat er een onderscheid tussen de systeemtoets en de scopetoets.
 • Systeemtoets: is er geen verdiepend onderzoek gedaan? Dan mogen alle vier kerndeskundigen de RI&E beoordelen met van een systeemtoets.
 • Scopetoets: is er wel verdiepend onderzoek gedaan? Bijvoorbeeld omdat er vanuit de algemene RI&E onvoldoende zicht is op knelpunten of als onderliggende oorzaken niet duidelijk zijn. Dan voert een expert de scopetoets uit.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of actualiseren van uw RI&E? Neem dan contact op met uw werkvermogenspecialist of onze accountmanager Manon van Haarlem via 020-8000557 of via info@meijersvitaal.nl

Tags: Zorg & inkomen, Meijers Vitaal