Meer artikelen

Waarom is het verzekeren van de juiste waarde belangrijk?

di 2 april 2019

Wij vinden het belangrijk dat u goed verzekerd bent. Het verzekeren van de juiste waarde is hierbij essentieel. Dit geldt ook voor de verzekering van gebouwen, huurdersbelangen, bedrijfsuitrusting en inventaris. Als het verzekerd bedrag niet overeenkomt met de werkelijke waarde, dan is de kans op onder- of oververzekering groot. Ook kan er dan een discussie ontstaan over de schade-uitkering. Situaties die wij graag voorkomen.

Wat kan een taxateur voor u betekenen?

Een professionele en onafhankelijke taxateur stelt een waardebepaling op in een taxatierapport. Meerwaarde van een taxatie is dat er bij onverhoopte schade aan een object geen discussie ontstaat over de waarde ervan vóórdat die schade is ontstaan. Wanneer u besluit uw zaken te laten taxeren, dan nemen wij een bepaling op in het verzekeringscontract. Schade of verlies wordt ook op basis van de getaxeerde waarde afgehandeld. Een taxatierapport waarmee u de waarde van een schade kunt aantonen, heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Voor gebouwen kunt u deze verlengen tot zes jaar, als de indexeringsclausule van toepassing is.

 

Enkele tips:

       -  Stuur mutaties van uw gebouw of inventaris tijdig aan ons door.
       -  Ga na of uw gebouw is getaxeerd. Goede en actuele taxatierapporten zijn erg belangrijk bij de afwikkeling van een schade.
       -  Zo niet, laat dat dan alsnog doen.
       -  Zo ja, komt het taxatierapport overeen met de huidige situatie? Of twijfelt u over de herbouwwaarde?
       -  Controleer de geldigheidsduur van het taxatierapport.

Vragen?

Meijers heeft goede contacten met diverse onafhankelijke taxateurs en we helpen u graag bij het vinden van een geschikte partij. Neem voor vragen contact op met uw accountmanager via 020 – 642 05 24 of per e-mail: info@meijers.nl.

Tags: schadeverzekeringen, taxatie

Schade melden
menu
Contact