Meer artikelen

Verzeker bij zonnepanelen ook de opruimingskosten in geval van brand

vr 3 november 2023

Het aantal zonnepanelen in ons land groeit razendsnel. Daarmee groeit ook het risico op brand door zonnepanelen. Als een zonnestroominstallatie eenmaal brandt, dan verspreiden zonnepaneeldeeltjes zich tot soms wel kilometers verderop. De vervuiler betaalt, maar hoe zit dat met verzekeraars? U wilt natuurlijk een onbetaalde rekening voorkomen.

Opruimingskosten zijn vaak aanvullend meeverzekerd op uw gebouwenverzekering. Maar deze kosten zijn vaak gemaximeerd tot 10% van de verzekerde som. Of de opruimingskosten beperken zich tot uw eigen locatie of naastgelegen percelen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen als er werkelijk sprake is van aansprakelijkheid. En juist dát ligt vaak gecompliceerd of kost veel tijd om duidelijkheid over te krijgen.

Is de milieuschadeverzekering (MSV) dan de oplossing?
Momenteel stelt de overheid nog dat zonnepaneeldeeltjes niet verontreinigend zijn. Daardoor ontbreekt er nu dekking onder de milieuschadeverzekering. Wij hebben inmiddels de oplossing. U kunt nu de (vaak aanzienlijke ) opruimingskosten van zonnepaneeldeeltjes meeverzekeren op een milieuschadeverzekering. Dat vraagt slechts een specifieke aantekening op uw polis.

Tip binnen Route 2024: Verzeker bij zonnepanelen ook de opruimingskosten in geval van brand.

Meer weten over milieuschadeverzekeringen? David Dresden, manager schadeverzekeringen, adviseert u graag over de laatste ontwikkelingen.