Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Verontreinigd sesamzaad uit India uit de handel

di 6 juli 2021

Sinds het laatste kwartaal van 2020 hebben veel retailers in de Food & Feed sector te maken met klachten en schadeclaims. Dit heeft alles te maken met de import van verontreinigd sesamzaad uit India. De directe en indirecte gevolgschade hiervan is enorm, soms gaat het wel om tonnen euro’s.

Wat speelt er?

Nederlandse voedselbedrijven, met name in de noten/zaden sector, importeren op grote schaal (sesam)zaad uit India. Dit land is namelijk een van de grootste zaden producerende landen ter wereld. Verschillende Indiase leveranciers zijn in deze markt actief. Zij gebruiken daar ethyleenoxide om het sesamzaad te desinfecteren. Dit middel is in de EU niet toegelaten. Nu vormt het niet metéén een probleem voor de volksgezondheid, behalve als iemand voor een lange tijd dagelijks verontreinigd sesamzaad eet. Dan kunnen er op langere termijn schadelijke gevolgen optreden.

Beetje technisch

In Nederland is het wettelijk maximum residu-limiet (MRL) voor ethyleenoxide 0,05 mg/kg. Dit is dus de toegestane hoeveelheid van een bestrijdingsmiddel dat in een product mag achterblijven, zonder gevaar voor de voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat bedrijven zich hieraan houden. Partijen die de MRL overschrijden moeten uit de handel genomen worden.

De Recall polis

Bij het scenario dat uw bedrijf een partij uit de handel moet nemen komt de Recall verzekering in beeld. Deze polis dekt de kosten om het al uitgeleverde sesamzaad uit de markt te halen. Denk daarbij aan vernietigingskosten, PR advies, laboratoriumonderzoek, extra loonkosten, extra opslagkosten en reinigingskosten. Let op, het gaat hier over kosten van een Recall actie; niet over de waarde van het sesamzaad zelf.

Wanneer het sesamzaad al op onze cracker zit

In sommige gevallen is het geleverde sesamzaad al verwerkt in een eindproduct, zoals op onze crackers of brood. In die gevallen spreken we over een zogenaamde zaakschade. Het vervuilde sesamzaad heeft het eindproduct namelijk beschadigd. Daarna begint het proces van aansprakelijkstelling. Producenten van het eindproduct en supermarkten spreken de Nederlandse zadenleverancier aan voor verlies van het eindproduct.

Blijft India dan helemaal buiten beeld?

Hoewel de schade voor verzekeraars en partijen uit de Food & Feed sector in de papieren loopt, blijft het lastig om de schade te verhalen op de leveranciers uit India. De Indiase normen en eisen bij gebruik van ethyleenoxide zijn anders. Bovendien is de bewijslast en de ingangscontrole een extra barricade om succesvol te verhalen. Verzekeraars maken daarom vaak een kosten/baten analyse en zien daarom af van verdere actie richting de Indiase partijen.

Moraal van het verhaal

Kwaliteitscontrole staat vaak al hoog in het vaandel. Ingangscontrole op alle leveringen kan hier écht aan bijdragen en gebeurt lang niet altijd. Bedrijven die zaden leveren én ontvangen zijn hierbij gebaat. Ook (contractuele) afspraken over deze verantwoordelijkheden zijn erg belangrijk om op te nemen. Deze maatregelen helpen enorm om de schade te managen en te beperken.

 

Tag: Food en Feed