Meer artikelen

Inflatie en uw schadeverzekering

ma 28 augustus 2023

We leven in tijden van hevige inflatie. In 2022 was de inflatie gemiddeld 10% hoger dan in 2021. Verder is over het eerste halfjaar van 2023 de inflatie gemiddeld 6.2% hoger dan in 2022 over dezelfde periode.  Sommige sectoren kennen zelfs nog hogere inflatiecijfers. In de bouwsector liggen in mei 2023 de prijzen gemiddeld 24.9% hoger dan in 2021. Doordat ons geld door inflatie minder waard wordt, raakt het ons allemaal en op allerlei manieren. Inflatie kan ook gevolgen hebben voor uw schadeverzekeringen. Als u nu minder kunt kopen voor hetzelfde bedrag, kunt u dan nog wel hetzelfde object aanschaffen als deze totaal verloren gaat door schade? Moet uw verzekerd bedrag niet worden aangepast?

Het belang van een juiste verzekerde waarde
De waarde die een gebouw of object vertegenwoordigt, moet overeenkomen met het verzekerd bedrag op uw polis. Is het verzekerd bedrag lager dan de werkelijke waarde? Dan bent u onderverzekerd. Gaat de ‘verzekerde zaak’ dan totaal verloren door een verzekerde schade, dan ontvangt u dus onvoldoende uitkering van uw verzekeraar om een vergelijkbaar object aan te schaffen. Onderverzekering kan ook optreden als het object nog wel te repareren is, maar de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke waarde. Als er sprake is van onderverzekering, dan kan de verzekeringsmaatschappij een beroep doen op de onderverzekeringsregel. Deze regel houdt in dat u bij schade slechts naar evenredigheid krijgt uitbetaald.

Verzekeraars gebruiken daar de volgende formule voor: Verzekerd bedrag/ werkelijke waarde x het schadebedrag. Dit wordt in het volgende voorbeeld weergegeven:

U heeft een garagebox gekocht voor een bedrag van €250.000. De garagebox laat u vervolgens verzekeren tegen een verzekerd bedrag van €250.000. Door een storm ontstaat er voor €20.000 schade aan uw garagebox. De werkelijke waarde van uw garagebox blijkt €300.000 te zijn.

Doordat u verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde bent u onderverzekerd.
De verzekeringsmaatschappij zal de onderverzekeringsregel toepassen:

€250.000 ÷ €300.000 = 0,83
0,83 x €20.000 =  €16.667

Het bedrag van €16.667 zal de verzekeringsmaatschappij aan u uitkeren.
Het overige schadebedrag van
€3.333 komt voor uw eigen rekening.

Geef uw actuele waarde altijd door
Gelukkig kennen een aantal verzekeringen een vangnet om onderverzekering geheel of gedeeltelijk te voorkomen. Maar om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk dat uw verzekerd bedrag op uw verzekering overeenkomt met de werkelijke waarde van de verzekerde zaak. Twijfelt u over de verzekerde waarde, dan kunnen wij in overleg met u een taxateur inschakelen om de waarde vast te stellen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met uw Meijers accountmanager.

Tags: inflatie, schadeverzekeringen

Schade melden
menu
Contact