Meer artikelen

Crisissituatie Rode Zee: transportverzekeringen en de wijziging van de M3 clausule

vr 26 januari 2024

De crisissituatie in de regio van de Rode Zee heeft ernstige gevolgen voor de gebruikelijke vaarroute van containerschepen van Azië naar Europa. Scheepvaartmaatschappijen vermijden massaal deze route als gevolg van recente aanvallen op schepen door Houthi-rebellen. Hierdoor worden schepen gedwongen om alternatieve, langere routes te nemen, wat resulteert in aanzienlijk hogere kosten en vertragingen bij de leveringen. Deze escalatie raakt de wereldhandel en heeft direct effect op de wereldeconomie.

Voor ladingeigenaren die nog wel goederen via deze route laten verschepen is het belangrijk om te weten dat transportverzekeraars momenteel andere dekkingen kunnen aanbieden voor dat gebied.

Op een transportverzekering is het oorlogs-/stakerrisico standaard uitgesloten
Maar met een toevoeging van een ‘M3 oorlogs-/stakerrisico of vergelijkbare (Engelse) clausule heeft u tóch dekking voor goederen aan boord van een zeeschip of luchtvaartuig. Maar let op: dit kan veranderen!

Sommige verzekeraars zeggen momenteel dekkingen op van M3 clausules door geopolitieke situatie in Rode Zee en Golf van Aden
Meijers informeert direct per e-mail de relaties bij wie dit speelt. Want vanaf het moment dat de verzekeraar de opzegging bij Meijers meldt, bent u nog maar zeven dagen verzekerd. Ná deze periode heeft u geen dekking meer voor beschadigde, verloren of in beslag genomen goederen als de oorzaak te herleiden is naar een oorlogs- en of stakerrisico.

Extra aandacht voor goederentransporten naar, van, via of in de Indische Oceaan, de Golf van Aden en het zuidelijke gebied van de Rode Zee
Verzekeraars hebben het recht om gebieden op clausules aan te passen naar de meest recente ontwikkelingen. De situatie in bovengenoemde omgeving is momenteel zeer veranderlijk. Wij houden de besluiten van verzekeraars goed in de gaten en informeren u waar nodig.

Neem gerust contact met ons op

Voor het bespreken van de mogelijkheden tot het verzekeren van dit risico, kunt u contact opnemen via s.jaasma@meijers.nl of via +31 (0)6 13 581 679.

Wij overleggen dit dan met uw verzekeraars. Uiteraard zijn wij ook beschikbaar voor vragen over het oorlogs-/stakerrisico.

Schade melden
menu
Contact