Meer artikelen

Automatische blusinstallatie verplicht bij nieuwe parkeergarages

do 2 september 2021

Vanaf 2022 is bij nieuwbouw een automatische blusinstallatie verplicht bij parkeergarages onder hoge gebouwen waarin wordt geslapen. Dat wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Met de komst van elektrische auto’s en laadvoorzieningen is de brandveiligheid namelijk niet altijd meer gegarandeerd in parkeergarages.

Pascal Saura, Risk Engineer bij Meijers, ziet de risico’s. ‘’Parkeergarages zijn vaak niet brandbaar door het beton waarmee is gebouwd. Het zijn de auto’s die het voornaamste (brand)risico  vormen. Wat niet helpt is dat de laadplekken, en dus de elektrische auto’s, in garages vaak op moeilijk bereikbare plekken staan. Dat maakt het bestrijden van een brand voor de brandweer extra lastig.’’

Niet te blussen
Hoewel we steeds vaker zien dat elektrische auto’s goed vlam vatten, kunnen normale auto’s ook voor flinke schade zorgen. Saura: ‘’Het verloop van een conventionele brand en een brand bij elektrische auto’s is redelijk vergelijkbaar. Het verschil zit in het brandvermogen: de potentiële omvang van de brand. Die is namelijk groter bij elektrische auto’s. Het brandverloop van een elektrische auto ontwikkelt trager, maar duurt daarentegen langer. Daar komt bij dat de brand continue opnieuw ontsteekt vanwege de lithium batterij. Met andere woorden, de brand is niet te blussen. De brandende elektrische auto kan uiteindelijk alleen geblust worden door de auto onder te dompelen in een container met water. En zelfs na drie maanden onderdompeling kan het zomaar opnieuw vlam vatten’’

Veiligheid in het gedrang

‘’Extra gevaarlijk voor de mens is dat bij elektrische voertuigen giftige dampen zoals waterstoffluoride vrijkomen vanwege het verbranden van de batterij. Hoe groter de brand en hoe langer die aanhoudt, hoe groter het risico voor de gezondheid van de mensen. En een grotere kans dat de brand de constructie van de parkeergarage aantast. Dit zijn serieuze veiligheidsproblemen.’’

Blusinstallatie verplicht

Waarom wil het ministerie van BZK een automatische blusinstallatie verplicht maken voor nieuwe parkeergarages? ‘’Omdat het simpelweg de schade beperkt’’ aldus Saura. ‘’Met sprinklers controleer je de brand en voorkom je brandverspreiding. Daarnaast neemt de kans op een succesvolle bestrijding door de brandweer toe.’’

Risico’s beperken

Ook voor bestaande parkeergarages geldt dat daar de risico’s beperkt kunnen worden. Door bijvoorbeeld een plaatselijke sprinkler te plaatsen bij elektrische laadplekken. ''Dit kan je zien als objectbeveiliging’ vertelt Saura. ‘’Daarnaast is het verstandig om de laadplekken te verplaatsen naar een veilige plek dicht bij de ingang. Zodat de brandweer sneller en beter bij de brand komt als de situatie zich voordoet’’.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u bespreken welke maatregelen u kunt nemen om risico’s te beperken? Neem contact op met Pascal Saura, Risk Engineer: p.saura@meijers.nl, +31 (0)20 800 98 54

 

Tags: brand, schadeverzekeringen, commercieel vastgoed

Schade melden
menu
Contact