Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Volkshotel plaatst zonnepanelen en kiest voor veiligheid en verzekerbaarheid

Di 27 Oktober 2020

Vroegtijdige risicoanalyse door verzekeringsspecialist essentieel

Sinds 2014 is het Volkshotel aan de Amsterdamse Wibautstraat een bekend fenomeen. De creatieve hub waar je kunt eten, drinken, werken, dansen, van cultuur kunt genieten en overnachten is gevestigd in het voormalige gebouw en de bijbehorende drukkerij van De Volkskrant. Bij de uitbreiding van het complex kiest het Volkshotel voor verduurzaming door straks een grote hoeveelheid zonnepanelen te plaatsen. Het vroegtijdig inschakelen van een verzekeringsspecialist was een bewuste én belangrijke keuze.

45‘Van zakenman of- vrouw, buurtbewoner tot creatieve ondernemer, het Volkshotel is er voor iedereen’, zegt Tijs Bullock, assistent general manager. ‘Ons pand herbergt 177 hotelkamers, een restaurant op de zevende verdieping en gratis werkplekken voor freelancers. In de Doka, gelegen in de kelder van het pand, organiseren we dance-events en bieden we een cultureel aanbod. In de achtervleugel - de voormalige krantendrukkerij - is bovendien een creatieve broedplaats gevestigd. Met 85 studio’s waar zo’n driehonderd startende creatieve ondernemers een werkplek hebben.’

Van energielabel G naar A
Bovenop die creatieve broedplaats gaat een extra verdieping gebouwd worden. ‘Het plan is om daar 24 longstay-appartementen te realiseren’, legt Bullock uit. ‘De afgelopen jaren hebben we gaandeweg geïnvesteerd in de verduurzaming van het complex. Denk aan de verbetering van gevel- en dakisolatie en energie-efficiënte warmte-koude opslag. Het uiteindelijke doel is dat we stap voor stap van energielabel G naar A gaan. Bij het maken van onze meest recente uitbreidingsplannen hebben we besloten zonnepanelen op de nieuw te realiseren verdieping aan te leggen voor de duurzame opwekking van elektriciteit. Een logisch moment voor een volgende verduurzamingsstap. Zo’n zonnestroominstallatie scheelt enorm veel energieverbruik, we nemen er onze maatschappelijke verantwoordelijkheid mee én ook onze gasten en medewerkers vragen duurzaam ondernemerschap van ons. Tegelijkertijd dragen we de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle gasten en huurders van het Volkshotel en dus willen we dat de zonnestroominstallatie zorgvuldig en veilig wordt aangelegd. Bovendien is de verzekerbaarheid ervan de laatste tijd volop in het nieuws. Voor ons redenen genoeg om bij de eerste planvorming Simon de Witte, onze accountmanager bij verzekeringsmakelaar Meijers Assurantiën in te schakelen.’

777Risico’s, haalbaarheid en betaalbaarheid in kaart
De Witte benadrukt het belang van die vroege betrokkenheid. ‘Wij zijn immers de sparringpartner voor onze klanten die risico’s inzichtelijk en bespreekbaar maakt. Regelmatig schakelen we daarbij ook een risicodeskundige van de verzekeraar in. Juist door in alle openheid alle plannen voor een zonne-energiesysteem tot in detail met elkaar te delen, kunnen we risico’s in kaart brengen. Dan is er de mogelijkheid om plannen en ontwerpen vooraf aan te passen en nemen we de verzekeringspremie direct mee in de analyse van haalbaarheid en betaalbaarheid.’

Analyse door onafhankelijke risicodeskundige
In het geval van het Volkshotel werd risicodeskundige Wim de Ruijter van Nationale-Nederlanden ingeschakeld. ‘Ik ben brandspecialist met een elektrotechnische achtergrond en heb een zorgvuldige analyse van het complex en de beoogde zonnestroominstallatie gemaakt’, vertelt hij. ‘Wij risicodeskundigen zijn niet alleen de vertegenwoordigers namens de verzekeringsbranche, maar treden juist ook op als technische sparringpartners. We hebben daarvoor de benodigde kennis en veel praktijkervaring in huis. Bij het voorkomen van veiligheidsproblemen, onverhoopte onverzekerbaarheid en het vroegtijdig in kaart brengen van de financiële haalbaarheid kunnen wij dus een essentiële adviseursrol spelen.’

Polystyreen isolatiemateriaal uit den boze
Met name aandacht voor het gebruik van de juiste, brandveilige dakisolatiematerialen is belangrijk. De Ruijter adviseerde daarom het Volkshotel met klem om niet het geplande EPS (polystyreen, of in de volksmond piepschuim genoemd) te gebruiken. ‘Dat kan bij het minste brandgevaar al voor enorme problemen zorgen. Het smelt en gaat brandende, vallende druppels vormen. Waardoor een klein vuurtje zich razendsnel kan verspreiden en uitmonden in een grote brand.’

Volkshotel2Brandwerende en onbrandbare alternatieven
Minerale isolatieproducten zijn wél brandwerend of onbrandbaar, afhankelijk van de Euroklassen waarin ze zijn ingedeeld: A1, A2 en B. Bij het Volkshotel werd daarom direct in de plannen het advies overgenomen om af te zien van EPS, ten behoeve van veiligheid en verzekerbaarheid. De Ruijter: ‘Steenwol (onbrandbaar) en P.I.R (erg moeilijk brandbaar) zijn geschikte alternatieven. Omdat steenwol voor de benodigde isolatiewaarde te dik zou worden, is bij het Volkshotel gekozen voor P.I.R.’

Voorwaarden voor een veilige zonnestroominstallatie
Veel mensen vragen zich af waar nu precies de grootste gevaren in installaties met zonnepanelen schuilgaan. De Ruijter legt dat uit. ‘Het begint met het feit dat zonnepanelen gelijkstroom opwekken. Dit wordt via een omvormer omgezet in wisselstroom, de elektriciteit die wij thuis en in gebouwen als dit gebruiken. Gelijkstroom is echter zeer brandgevaarlijk omdat bij een los contact een vlamboog van meer dan 1000 graden kan ontstaan. Verder spelen naast het al eerdergenoemde gebruik van brandveilige isolatiematerialen ook zaken als de draagkracht van het dak en stormbestendigheid mee. Daar bovenop is de deskundigheid van de installateur essentieel. Het aanleggen van een zonnestroominstallatie is echt een vak apart. Het gaat er immers om dat je de complexe combinatie van panelen, kabels, connectoren en omvormers uiterst secuur en veilig aansluit. Het mag nooit een haastklus zijn en moet door echte specialisten worden uitgevoerd.’

Certificering op korte termijn op komst
Als het gaat om de aanleg van zonnepanelen stellen verzekeraars zich momenteel strenger op. Ze doen dat onder meer uit onzekerheid, want jarenlange, betrouwbare risicostatistieken zijn er eenvoudigweg nog niet. Tegelijkertijd is er van duidelijke regelgeving en certificering nog geen sprake. Het leidt bij gebouweigenaren en projectontwikkelaars misschien wel tot terughoudendheid als het gaat om het opwekken van elektriciteit via de zon. En zet daarmee mogelijk een rem op de verduurzaming van gebouwen. Is er zicht op meer duidelijkheid en zekerheid in de nabije toekomst? ‘Tweede Kamer, technische brancheorganisaties, fabrikanten en verzekeraars nemen het onderwerp heel serieus’, zegt De Ruijter. ‘En dat maakt dat certificering van inspecties er op korte termijn gaat komen. Geen verplichte certificatieregeling zoals we die bijvoorbeeld voor stookinstallaties kennen (SCIOS Scope 1 t/m 7), maar wel een duidelijke richtlijn waaraan de controle van zonnestroominstallaties moet voldoen. Die is al geformuleerd en vastgelegd in SCIOS Scope 12. Gestoeld op de mondiaal geldende norm NEN-EN-IEC62446. Op dit moment worden grote groepen inspecteurs van inspectiebedrijven geschoold en gecertificeerd om straks op basis van Scope 12 inspecties te doen. Ik verwacht dat binnen vier à vijf maanden met die inspecties grootschalig begonnen kan worden.’

Scope 12 als leidraad bij aanbesteding en oplevering
En dus luidt er volgens De Ruijter maar één advies voor gebouweigenaren en projectontwikkelaars die pv-panelen willen plaatsen op hun vastgoedcomplexen: ‘Leg al in aanbestedingen als eis vast dat een zonnestroominstallatie conform de inspectieregeling van Scope 12 zal worden gecontroleerd. Verder pleiten de verzekeraars voor een periodieke keuring van de zonnestroominstallatie, ook weer met Scope 12 als leidraad. Een installatie op het dak met Hollandse wind in een zout milieu moet namelijk regelmatig beoordeeld worden op veiligheid. Tegelijkertijd wordt Scope 12 de basis voor risicoanalyses en de verzekerbaarheid van zonnestroominstallaties. Met de komst van Scope 12 komt er dus hopelijk een einde aan de huidige onzekerheid.’

Zodra Scope 12 in werking treedt, wordt deze certificatieregeling gepubliceerd op www.scios.nl

Meer informatie? 

Neem voor meer informatie contact op Simon de Witte, Accountmanager Commercieel Vastgoed, via s.dewitte@meijers.nl en +31 (06) 551 241 21 .

Tags: Aansprakelijkheid, brand, vastgoed, verzekeringen, tussenpersonen