Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Coronarellen en mijn verzekeringen

Wo 27 Januari 2021

Is schade door de coronarellen gedekt?

Uit de beelden en foto’s uit de pers van de afgelopen dagen blijkt duidelijk dat veel ondernemers en particulieren schade hebben geleden door de coronarellen in de grote steden. De eerste vraag is natuurlijk wie de schade vergoedt. Het Verbond van Verzekeraars (VVV) heeft maandag gereageerd met een persbericht. Hierin staat dat verzekeraars bekijken in hoeverre zij schade verzekerd hebben én dat zij deze schade volgens de polisvoorwaarden aan hun klanten vergoeden. Ook gaf het VVV aan dat verzekeraars waar mogelijk de schade gaan verhalen op de daders.

Is dit nu een geruststellende mededeling? Duidelijk is dat dekking afhankelijk is van wat er in de polis staat. Niet alle polissen zijn identiek; dekking is afhankelijk van het soort schade en de soort verzekering. Bij Meijers ontstaat het beeld dat verzekeraars zich ruimhartig gaan opstellen. We baseren dit op de eerste berichten van het Verbond van Verzekeraars en op onze contacten met verschillende verzekeraars.

Ervaring met rellen

In het verleden hebben we een vergelijkbare situatie aan de hand gehad. Veertig jaar geleden was  Nederland in de ban van de zogenaamde ‘krakersrellen’. Demonstranten en relschoppers veroorzaakten toen veel schade. Verzekeraars hebben deze schade destijds ook uitbetaald. Pas toen het leger met tanks de straten binnen reed, kwalificeerden verzekeraars de situatie als een ‘burgeroorlog’. De rechter heeft dat later ook bevestigd. Als er sprake is van een burgeroorlog, dan vergoeden verzekeraars de schade niet. In de huidige situatie is er gelukkig geen sprake van een burgeroorlog.

Gedekte gebeurtenis

In de meeste relevante verzekeringen staan ‘rellen en opstootjes’ opgenomen als gedekte gebeurtenissen. Een beetje technisch, maar verzekeraars definiëren dit als ‘incidentele collectieve geweldsmanifestaties’. Deze beschrijving lijkt momenteel de passende dekking en oplossing te zijn voor de gedupeerde ondernemingen en particulieren.

Dringend advies

Als er een concrete dreiging is van rellen en opstootjes bij u in de buurt, dan adviseren wij u om voorzorgsmaatregelen te treffen. Zet spullen zoals goederen, afvalbakken en tuinmeubilair zoveel mogelijk binnen. Voorkomen blijft namelijk altijd beter dan genezen.

 

Tag: Coronavirus