Meijers Assurantiën makelaar in assurantiën
Meer artikelen

Wet vergoeding affectieschade van kracht

Di 8 Januari 2019

Een afschuwelijk scenario. Een partner belandt in een rolstoel na een geweldsmisdrijf. Of een kind overlijdt na een verkeersongeval. De emotionele schade die hun naasten en nabestaanden oplopen is ongekend. De Wet vergoeding affectieschade, die per 1 januari 2019 van kracht is, erkent deze mensen en komt hen financieel tegemoet. Ook bij Meijers zijn wij hiervan op de hoogte. Wij leggen u graag uit wat deze wet betekent voor onze dienstverlening. 

De Eerste Kamer stemde begin vorig jaar in met het wetsvoorstel vergoeding affectieschade. Dit betekent dat nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel - als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout-, recht krijgen op een schadevergoeding. De partij die aansprakelijk is voor het ongeluk, moet deze vergoeding betalen.

Wat betekent dit voor u?
Behalve een verwachte (lichte) stijging van premie, verandert er nauwelijks iets voor onze producten en dienstverlening. Mocht er iets voor u veranderen, stellen wij u op de hoogte.

Voordelen
Het voordeel van deze nieuwe wetgeving is dat nabestaanden en naasten nu gehoord worden, ook al kan geen enkele financiële vergoeding hun leed compenseren. Het levert minder discussie op over het uitkeren van vergoedingen.

In Nederland hebben naasten en nabestaanden soms al recht op een soortgelijke vergoeding: een vergoeding van shockschade. Hier zijn alleen andere voorwaarden aan verbonden, zodat lang niet alle naasten/nabestaanden er recht op hebben. Met de wet vergoeding affectieschade is dit veranderd.

Een vergoeding van affectieschade ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. Dit bedrag is afhankelijk van de aard van het letsel (overlijden of blijvend ernstig letsel). De relatie van de nabestaande of naaste tot de overledene/het slachtoffer. En het feit of het overlijden of letsel een gevolg is van een misdrijf. Hiermee voorkomen we ‘Amerikaanse toestanden’, waarbij enorme bedragen van smartengeld (immateriële schadevergoeding) worden uitgekeerd.

Vragen over de vergoeding van affectieschade?  Neem gerust contact op met Martien van Domburg, Teamleider Volmacht Schadebehandeling.


E: / T: +31 20 504 2613