Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Welke risico's kan een Due Diligence signaleren?

Ma 17 Mei 2021

Een goed inzicht in de risico’s bij een overname, investering of fusie is zeer belangrijk en kan veel ellende voorkomen. Een Due Diligence onderzoek geeft dit inzicht. Naast de financiële, fiscale en juridische risico’s, is het ook van belang om de (niet) verzekerde risico’s in kaart te brengen. Want ook hier zijn de belangen groot en verdient grondig huiswerk zich altijd terug.

Wat houdt het in?
Bij een Due Diligence wordt nagegaan of de verzekeringsportefeuille in overeenstemming is met het risicoprofiel van het bedrijf en welke risico’s de kopende of investerende partij hierbij loopt. Daar komen concrete adviezen uit hoe hiermee om te gaan. Ook geven wij een indicatie van de kosten van een adequate toekomstbestendige verzekeringsportefeuille.

Dit onderzoek richt zich op een aantal aspecten. De activiteiten, alle entiteiten van het bedrijf, de schadehistorie, het risico met betrekking tot lopende claims en langdurige arbeidsongeschiktheid, CAO-verplichtingen, arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen en de verzekeringskosten voor en na de fusie/overname.

Wat kan er zoal misgaan?
Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke risico’s die een Due Diligence signaleert:

  • De verzekeringsportefeuille is niet meegegroeid met de ontwikkelingen van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan te lage limieten op de bedrijfsaansprakelijkheidverzekering. Als bij een verzekerde aanspraak de limiet tekortschiet, draait het bedrijf zelf op voor het meerdere bedrag boven de limiet.
  • De activiteiten worden kritisch onder de loep genomen. Heeft het bedrijf nieuwe initiatieven ontwikkeld die niet zijn aangetekend op de polis? Als de omschrijving op de polis niet actueel of volledig is, kan dit leiden tot niet gedekte schades. Nieuwe activiteiten kunnen ook betekenen dat er een verplichting is om een (andere) CAO te volgen.
  • Op grond van een CAO blijkt er een verplichting te zijn tot het afsluiten van bijvoorbeeld een ongevallenverzekering of deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Het kan zo zijn dat een bedrijf dan premies tot maar liefst 5 jaar of langer met terugwerkende kracht moet betalen.
  • Een lopende claim valt niet onder de verzekeringsdekking en moet de overnemende partij uit eigen middelen betalen. Of de schadehistorie is zodanig ongunstig dat dit zal leiden tot hogere premies of aanpassing van voorwaarden in de toekomst. In het ergste geval kan het zelfs komen tot (gedeeltelijke) onverzekerbaarheid.
  • De verzekering biedt geen dekking meer na een fusie/overname. Of belangrijke verzekeringen ontbreken: er is bijvoorbeeld geen cyberdekking terwijl het bedrijf volledig van één of meerdere systemen afhankelijk is voor de bedrijfsvoering.
  • Er is sprake van hoog verzuim en hoge instroom in de WGA waardoor de Ziektewet- en WGA-lasten in de toekomst aanzienlijk stijgen. Ter indicatie: een zieke werknemer met een bruto jaarsalaris van
    € 50.000 kost een grote werkgever ruwweg € 262.500 over een periode van 12 jaar. Dit gaat om de loondoorbetaling tijdens de eerste twee jaar en de doorbelasting van de betaalde uitkeringen in de tien jaar daarna. Wanneer een bedrijf werknemers overvoert naar een andere entiteit, dan zijn eventuele Ziektewet- en WGA-lasten voor de overnemende partij.
  • De pensioenregeling wordt geïntegreerd in de regeling van de overnemende partij. De kosten van deze overgang en mogelijke compensaties bij de overgang van de ene naar de andere pensioenregeling, kunnen flink oplopen.

Kortom, genoeg redenen om een Due Diligence te laten uitvoeren op de verzekeringsportefeuille. De uitkomsten kunt u gebruiken in de onderhandeling en kunnen er zelfs toe leiden dat u afziet van de overname, investering of fusie.

Ondersteuning nodig?
Meijers is zeer ervaren in het opstellen van Due Diligence rapporten voor bedrijven, in allerlei sectoren, zowel nationaal als internationaal. Wij hebben daar een aantrekkelijk business model voor waarin wij optreden als uw partner en meedenken in uw kansen. Ook kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om belangrijke risico’s bij fusies en overnames te verzekeren.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Guido Verheijden via  g.verheijden@meijers.nl, 06-553 584 39 of  Ciska Damhuis via c.damhuis@meijers.nl, 06-392 771 85.

Tag: global & specialty