Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Wat verandert er in de zorg in 2021?

Wo 16 September 2020

Op Prinsjesdag maakte de overheid de wijzigingen voor de basisverzekering 2021 bekend. Natuurlijk informeren wij u over de ontwikkelingen. Ieder jaar verandert de zorgverzekering, ook in 2021. Hoe raakt u dat als werkgever? En wat betekent het voor uw werknemers? Denk aan een nieuwe premie, eigen bijdragen en de hoogte van het eigen risico. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Verplicht eigen risico onveranderdCapture54
Het eigen risico blijft in 2021 bevroren op 385 euro, maar de zorgkosten stijgen nog ieder jaar. Hierdoor vindt de financiering van deze stijging plaats vanuit reserves, de inkomensafhankelijke bijdrage en zorgpremie.

Zorgpremie voor basisverzekering stijgt
Het ministerie van VWS verwacht in 2021 een nominale premiestijging van de basisverzekering van €59,- op jaarbasis. Dit is een verhoging van iets minder dan €5,- per maand. 

De stijging van de nominale premie komt vooral door de hogere lonen van het zorgpersoneel. Ook de bonussen voor verplegend personeel spelen hierbij een rol. De hogere coronakosten van ziekenhuizen komen voor rekening van de zorgverzekeraars. Zij moeten hun reserves aanspreken. Verzekeraars met veel reserves hoeven hun premie mogelijk minder te laten stijgen dan verzekeraars die er financieel minder goed voor staan.

005022D 80 Iconen Vermogen Blauw 0.5xInkomensafhankelijke bijdrage stijgt
Voor een belangrijk deel financieren we onze zorg via inkomensafhankelijke premies. Hoe hoger uw inkomen, des te hoger uw  bijdrage aan de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

In 2021 stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw met 0,3% naar 7% voor werknemers en met 0,3% naar 5,75% voor ondernemers en gepensioneerden. Het ingehouden percentage op het inkomen voor de Wlz blijft voor iedereen gelijk op 9,65%.

Maximale collectiviteitskorting onveranderd
In 2021 blijft deze korting onveranderd, namelijk 5%. Waarschijnlijk vervalt deze korting in de toekomst. In 2020 is de korting voor collectieve zorgverzekeringen bij wet verlaagd van 10% naar 5%. Dit maximum geldt alleen voor de basisverzekering.

De zorgtoeslag stijgt005022D 80 Iconen Verzuim en WIA bed Koraal 1.5x
Mensen met een laag inkomen ontvangen volgend jaar een compensatie voor de nominale premiestijging van €59,- in de vorm van een hogere zorgtoeslag. Alleenstaanden ontvangen maandelijks maximaal € 3,67 extra en gezinnen € 8,25. De definitieve hoogte van de zorgtoeslag is pas te berekenen nadat alle zorgverzekeraars de premie voor 2021 bekend maken.

Nieuwe vergoedingen basisverzekering 2021
De uitbreiding van het basispakket van de zorgverzekering bevat in 2021 de volgende vergoedingen:

  • Herstelzorg na corona. De basisverzekering heeft ruimere dekking voor (ex) coronapatiënten met langdurige klachten zoals vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid.
  • Het basispakket kent een aantal nieuwe medicijnen tegen kanker.
  • Het vervoer van en naar dagbehandeling valt vanuit de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in het basispakket.
  • Bij donatie hoeft men het eigen risico niet aan te spreken voor medische kosten.

005022F 54 AFAS Insite klant evenement Oker 2.5xHandig om te weten

  • 12 november 2020: zorgverzekeraars maken uiterlijk dan de nieuwe premies en vergoedingen bekend
  • 31 december 2020: laatste mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar
  • 31 januari 2021: aanvullende verzekeringen kunt u tot deze datum wijzigen

Waarom een zorgcollectiviteit voordelen biedt
Is een collectief zorgcontract voor uw werknemers nog van toegevoegde waarde? Wij vinden van wel. Een zorgcollectiviteit gaat verder dan alleen het realiseren van een korting. Veel werkgeverscollectiviteiten hebben het doel om verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te verkorten. Zorgverzekeraars bieden een pallet aan mogelijkheden om werknemers vitaler te maken en te houden. Soms tegen een vergoeding en soms kosteloos.

Als u een collectieve zorgverzekering aanbiedt, dan is het belangrijk dat u dit als een integraal onderdeel van uw preventie- en gezondheidsbeleid positioneert. Niet alleen als premievoordeel voor werknemers. Zo krijgt de zorgverzekering een strategische rol.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op.  We helpen u graag verder.

Tags: Employee benefits, Pensioen, Zorg & inkomen