Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Hoe de RI&E bijdraagt aan de gezondheid van uw werknemers

Ma 21 Juni 2021

Toen de inspectie SZW in 2019 aankondigde dat zij strenger zou controleren op de aanwezigheid en naleving van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kon niemand voorzien dat 2020 een heel ander jaar zou worden. Ondanks corona controleert de inspectie strenger. Een geüpdatete RI&E is daarom nu extra belangrijk. Niet alleen omdat u zo voldoet aan de wet-en regelgeving, maar juist ook voor de gezondheid van uw werknemers.

De Inspectie SZW houdt toezicht op ongezonde of onveilige situaties en kan handhavend optreden. De kans is groot dat de werksituatie in uw bedrijf is veranderd sinds corona. Het is van belang om de RI&E aan te vullen met risico’s gerelateerd aan corona en maatregelen die u daarvoor heeft getroffen. Ook risico’s die voortkomen uit de coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld risico’s van thuiswerken, moet u in dit plan opnemen.

Op grond van de Arbowet heeft de werkgever een zorgplicht. Dat houdt in dat de werkgever de medewerker informeert en in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Op www.mijncoronaprotocol.nl leest u meer over de diverse coronaprotocollen die brancheorganisaties hebben opgesteld om een veilige werkplek te creëren. Een actuele RI&E helpt hier ook bij. En wilt u meer weten over de manier waarop de inspectie SZW toezicht houdt op de coronamaatregelen binnen bedrijven? Bekijk dan deze website eens.

RI&E: hoe zit het ook alweer?
Bedrijven die mensen in dienst hebben (meer dan 40 uur), zijn volgens de arbowet verplicht om een RI&E te hebben. Hiermee breng je risico’s van het werk in kaart, zodat je hier ook een actieplan voor kunt maken. Dit met als doel om risico’s voor medewerkers te voorkomen en dus te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Als je minder dan 25 medewerkers in dienst hebt, kan je er voor kiezen om een door het Steunpunt-RI&E ‘erkend RI&E-instrument’ te gebruiken. Dit betekent dat je de RI&E niet hoeft te laten toetsen. Is je bedrijf groter dan 25 medewerkers? Dan ben je wél verplicht je RI&E te laten toetsen door een kerndeskundige van de arbodienst. Sommige bedrijven kiezen er voor om de RI&E zelf op te stellen. Je kunt er voor kiezen om dit door een kerndeskundige van de arbodienst te laten doen, die vervolgens ook meteen de toetsing doet.

Psychosociale arbeidsbelasting
Hoe een medewerker zich voelt op het werk, heeft ook invloed op zijn gezondheid. Als werkomstandigheden niet goed zijn, kan werkstress ontstaan. Bijvoorbeeld door psychische druk. Dit noemen we ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Factoren die PSA veroorzaken, zijn bijvoorbeeld arbeidsdiscriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld en werkdruk. Met gezondheidsproblemen en ziekteverzuim als resultaat.

Als werkgever bent u op basis van de Arbowet verplicht om beleid te ontwikkelen op het gebied van PSA. Doet u dit niet, dan kunt u uiteindelijk boetes krijgen. Beleid tegen PSA ontwikkelt u op basis van een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Enkele voorbeelden van maatregelen tegen PSA zijn:

  • het aanstellen van een vertrouwenspersoon
  • het geven van voorlichting over PSA
  • het ontwikkelen van een gedragscode en klachtenregeling
  • het nader onderzoeken van oorzaken van werkstress

Vertrouwenspersonen
Circa 16% van de medewerkers heeft te maken met ongewenste omgangsvormen van collega’s en/of leidinggevenden. Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het voorkomen of verminderen van PSA. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon de organisatie en interne stakeholders adviseren over beleid. Dit kan een eigen medewerker zijn, maar u kunt ook een externe vertrouwenspersoon aanstellen. Een combinatie waarbij uw interne vertrouwenspersoon ondersteund wordt door een externe is ook een optie. 

Nieuw wetsvoorstel
Gezien het relatief hoge percentage ongewenste omgangsvormen, is het niet gek dat er een wetsvoorstel is ingediend om een verplichte aanstelling van een vertrouwenspersoon toe te voegen aan de Arbowet. Op dit moment is het nog geen wettelijke verplichting. Het vormgeven van PSA beleid is dat wel.

Vragen?
Wilt u hulp bij het opstellen van een RI&E of hebt u een RI&E maar moet die nog getoetst worden? Neem dan contact op met uw werkvermogenspecialist of onze accountmanager Manon van Haarlem via 020-8000557 of via info@meijersvitaal.nl.

 Naar Meijers Vitaal

Tags: Employee benefits, Meijers Vitaal, schadelastbeheersing, Zorg & inkomen