Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Bijzondere manier van uitzenden vraagt om een bijzondere wet. Payrolling, uitgelegd.

Wo 8 Juli 2020

De Wet Arbeidsmarkt in balans is in werking getreden op 1 januari van dit jaar. In een eerder artikel zijn we ingegaan op de belangrijkste veranderingen. De WAB is eigenlijk een verbetering van de Wet werk en zekerheid uit 2015.

Een van de onderdelen is dat een payrollmedeweker per 1 januari 2021 recht heeft op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als een werknemer die in vaste dienst is. Specifiek benoemt deze wet bijvoorbeeld een adequaat pensioen. Dit roept vragen op. Vooral omdat het een kunst is voor een payroll bedrijf om de voorwaarden te laten aansluiten bij de voorwaarden van alle bedrijven waar het zaken mee doet.

Payrolling
Laten we beginnen bij de basis. Wanneer is er sprake van payrolling? Het antwoord daarop vinden we in art. 7:692 BW. In het kort werkt het zo. Een organisatie (de inlener) werft een kandidaat en besluit om praktische redenen deze niet op de eigen loonlijst te zetten. In plaats daarvan gebruikt de inlener daar een payroll bedrijf voor. Deze neemt de kandidaat in dienst en zendt deze uit naar de specifieke inlener. Zonder toestemming van de inlener kan de payrollmedewerker nergens anders gaan werken.

Adequaat pensioen
Vervolgens stellen we ons de vraag wat een adequaat pensioen is? Hiermee bedoelt de wet een pensioenregeling die vergelijkbaar is met de regeling van de medewerkers van de inlener. Omdat de payrollmedewerker op de loonlijst staat van het payroll bedrijf, en niet op de loonlijst van de inlener, is er officieel geen arbeidsverhouding. Voor een payroll organisatie is het een uitdaging om alle payrollmedewerkers op hun loonlijst een contract te bieden dat vergelijkbaar is met dat van alle inleners. Daarin is natuurlijk heel veel diversiteit. Vandaar dat we tegen een aantal problemen aanlopen waar nog geen oplossing voor is.

In ieder geval kunnen ze een richtlijn volgen. Het besluit ‘allocatie arbeidskrachten door intermediairs’ schetst de contouren voor een adequaat pensioen. Hieronder de uitgangspunten:

  • een minimale gemiddelde Nederlandse werkgeverspremie (14,6% van de pensioengrondslag)
  • een toezegging voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen
  • het nabestaandenpensioen verzekeren op basis van een risicopremie
  • eigen bijdrage van de (payroll)medewerker niet toegestaan
  • geen wachttijd en ook geen drempel
  • AOW franchise is 10/7 van de enkele AOW voor gehuwden: = € 15.178

Actualiteit
Een mogelijk aankomend pensioenakkoord kan deze regeling weer op de helling zetten. Meijers volgt de ontwikkelingen op de voet en informeert u wanneer er nieuwe inzichten bekend zijn.

Schematisch overzicht

payroll schema

Tags: Employee benefits, schadelastbeheersing