Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

De aangescherpte stikstofregels: wat is de impact op uw logistiek vastgoed?

Vr 15 November 2019

Eigenaren en gebruikers van logistiek vastgoed maken zich grote zorgen. Vallen ze nog wel binnen de wet sinds de stikstofregels in mei 2019 zijn aangescherpt? Niet alleen stokt de vergunningverlening voor bouwprojecten, ook draaien veel bedrijven zonder vergunning. Terwijl ze die vergunningen onder de nieuwe regels wel moeten hebben.

De afgelopen jaren verrezen tal van distributiecentra en magazijnen om te voldoen aan de snelgroeiende vraag van bedrijven. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit 2015 vergemakkelijkte de bouw ervan. Bleef een vestiging onder bepaalde stikstofwaarden, dan was er geen natuurvergunning van de provincie nodig. Deze bedrijven moeten nu toch een vergunning hebben, maar krijgen die pas als hun stikstofdepositie per saldo nul is (per hectare per jaar in het naburige Natura 2000-gebied). Dat eigenaren van distributiecentra zich zorgen maken is dus niet gek. Vrachtwagens rijden af en aan en stoten flinke hoeveelheden stikstofoxide (NOx) uit. Dit draagt bij aan fijnstofvorming en slaat als stikstofdepositie neer in de omgeving.

De aanscherping heeft geleid tot grote onzekerheid in de logistieke (vastgoed)sector. Ook bij eigenaar-gebruikers die wel een vergunning hebben. Waarom? Die vergunning kan alsnog nietig verklaard worden. Hieronder geven we antwoord op een aantal belangrijke vragen:

1. Wat is de impact van de aangescherpte stikstofregels op distributiecentra?
Veel distributiecentra weten niet of ze voldoen aan de nieuwe stikstofregels. Volgens de nieuwe regelgeving mag een bedrijf geen stikstofneerslag veroorzaken in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dat is de reden dat verlening van vergunningen voor veel bouwprojecten stokt. Ook kan het zo zijn dat er vroeger onder het PAS geen vergunning nodig was, terwijl de aangescherpte regels daar wel om vragen. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid dat verkregen vergunningen alsnog nietig verklaard worden.

2. Valt mijn logistiek vastgoed nog wel binnen de wet sinds de stikstofregels zijn aangescherpt?
Alle activiteiten die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waren vrijgesteld, zijn met terugwerkende kracht vergunningplichtig geworden. Bent u eerder vrijgesteld van een vergunning? Dan kan het nu zomaar zijn dat u illegaal opereert. Handhaving van de regels zal niet onmiddellijk ingaan. Provincies wachten ‘op kaders vanuit het Rijk’ en hebben geen volledig beeld welke stikstof uitstotende bedrijven zonder vergunning opereren. In de mei-uitspraak van de Raad van State is een bufferperiode opgenomen. Hierin kan een bedrijf alsnog een natuurvergunning aanvragen, omdat het niet kan worden verweten zonder vergunning te werken.

3. Waar moet ik rekening mee houden als ik wil gaan (her)bouwen of uitbreiden?
Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 kan er dus sprake zijn van illegaliteit.  Er zullen andere eisen gelden bij de vergunningverlening bij nieuwbouw, herbouw of uitbreiding. Door de nieuwe regels kan de uitkomst zijn om helemaal niet, niet op dezelfde plek of niet in dezelfde omvang te herbouwen, verbouwen of uitbreiden. Laat u in de vergunningprocedure bijstaan door bijvoorbeeld een vastgoedadviseur, advocaat en/of ecoloog.

4. Welke alternatieven zijn er voor de stikstofproblematiek?
Elektrische oplossingen (vrachtwagens) en het clusteren van logistiek vastgoed bij terminals of (lucht)havengebieden kunnen een optie zijn om minder gebruik te maken van vrachtwagens. Een overall oplossing of alternatief is helaas (nog) niet voorhanden.

5. Hoe zit het met mijn bedrijfsschaderisico?
Met een bedrijfsschadeverzekering waarborgt u de continuïteit van uw bedrijf. U vangt daarmee de financiële gevolgen van een bedrijfsstilstand op. Denk aan een calamiteit (bijvoorbeeld brand). Aan deze dekking is een maximum uitkeringstermijn gekoppeld. Doordat de vergunningsaanvraag door de uitspraak van de Raad van State langer op zich laat wachten, kan de eventuele herbouw vertraging oplopen. Dit heeft direct invloed op de uitkeringstermijn. Wij raden u aan om met uw assurantieadviseur te overleggen over de juistheid van de duur van de uitkeringstermijn.